Kontakta oss

SalesLounge

Tänk på ditt sätt att kommunicera

Kommunicera

Kommunikation

Tänk på ditt sätt att kommunicera

Vill du att arbetsmoralen ska öka befintligt inom säljgruppen, men du själv kommer in på måndagsmötet med gymnastikbyxor och en pilsner i handen? Då är sträckan, till att kommunicera arbetsmoral, dubbelt så lång som om du har blus/skjorta och istället håller i årsredovisningen. Det förstår nog många av oss. Men kommunikation handlar om mer än nuet. Det är något som pågår ständigt och i alla våra gester.

Att kommunicera handlar om att utbyta tankar och idéer med varandra. För att göra det kan vi använda allt från oss själva, till neonskyltar, e-mails och TV-apparater. För att inte nämna Facebook och andra sociala medier. Vi har alltid en eller flera mottagare. Rent generellt, har vi ofta en idé om hur vi vill att mottagaren tar emot vårt budskap. Men – som vi alla väl vet – idén synkroniserar inte alltid med verkligheten. 

Hur ska du då göra, kanske du undrar, för att faktiskt nå hela vägen fram med det som du vill förmedla? Hur ska du, som ledare, göra för att dina medarbetare verkligen ska förstå ditt genuina budskap? Ja, många är de gånger vi blir kontaktade av säljcoacher, ledare och chefer som undrar hur de kan förbättra kommunikationen inom teamet eller ut mot kund. Till stor del handlar det om att förstå att du själv är din egna levande kommunikationspelare. Hela tiden. Så kommunicera medvetet och gör det genuint. 

 Så mycket mer än ord 

När du vet vad du långsiktigt vill få ut av kommunikationen så är det lättare att landa i vad du faktiskt vill sända för budskap till mottagaren. Då har du nått en bra bit på väg. Sen behövs insikt i vilka verktyg just du använder för att sända ut ditt budskap. För sanningen är att du inte enbart använder ord när du kommunicerar. Du använder många fler medel än så. Något vi ofta inte tänker på är att vi ständigt kommunicerar, även emellan de medvetna samtalen eller mejlkonversationerna. Och när du väl står där inför personen eller gruppen och pratar om socialt ansvar, kanske de minns allt du har sagt före det här samtalet eller emellan det här samtalet och det samtalet ni hade förra månaden. 

Ditt kreditkort betyder mer än bara pengar 

Vi förmedlar budskap genom hela vår uppenbarelse. Vi använder symboler i form av allt från socialt och kulturellt till ekonomiskt kapital. Du ser de i våra klädmärken, vilken parfym vi använder, kreditkort, bilar, smycken. Ja, de flesta av symbolerna är medvetet burna. Vi tänker på det och väljer märken med omsorg. Accessoarer som berättar något om vad vi tycker om, hur mycket pengar vi har och vad vi står för. På 70-talet använde vi pins som berättade vår ståndpunkt i kärnkraftsfrågan. Idag har vi inte samma aktuella frågeställning men våra mobilval berättar likaväl något om oss. På samma sätt berättar vi gärna våra åsikter i våra sociala medier.  

Symboliskt ställningstagande 

Men, vad många missar, är att det finns en annan form av symboler. Vi berättar något om oss själva, och vad vi värderar, även i våra handlingar. Sorterar du till exempel dina sopor eller blandar du aluminium och plast med matavfall? Det här kan tyckas långt ifrån kontors- och säljmiljö men om vi flyttar frågan närmare kärnan; vilken ställning tar bolaget i frågan om miljöansvar? Finns det källsortering i fikarummet och till vilken organisation skänker ni pengar, om ni gör det? Alla de handlingarna berättar något om organisationens ledarskap, vad bolaget värderar. Att en organisation tänker hållbart, socialt och ur miljöperspektiv, har visat sig värdefullt ur ett bredare perspektiv. Verksamt.se skrev senast i december 2017 om vikten av hållbart ställningstagande.  

 Subtila små gester 

Men för dig, som ledare, handlar symboliska handlingar till stor del mer om en gest – eller till och med något du inte ens reflekterar över – mer än en demonstrativt medveten akt.  Det kan handla om subtila små gester som att du, som ledare i en säljorganisation, plockar ur diskmaskinen i fikarummet någon gång i veckan eller – motsatt – ställer ifrån dig koppen på disken i receptionen. Fråga dig själv vilken av handlingarna du identifierar dig med och vad du tror att din handling visar om dig. Hur du agerar återspeglar vilken social miljö du strävar efter. På samma sätt kan du reflektera om du tittar din medarbetare i ögonen, när ni passerar varandra i korridoren, första gången på en vecka.

Alltför många ledare idag bär en tickande stressklocka inuti som talar om att de ständigt är på språng. Och den halvdruckna kaffekoppen ställs slarvigt på receptionsdisken samtidigt som man missar att hälsa på medarbetaren som varit borta senaste veckan. Inte avsiktligt utan oftast enbart för att man redan befinner sig i ”nästa tanke”. Men, om vi ska vara franka, så har en ”icke-hälsning” också en symbolisk betydelse.  Att ställa ifrån sig kaffekoppen på receptionsdisken, om den gesten blir repetitiv, jämfört med att en gång per vecka plocka ur diskmaskinen, sänder ut subtila symboliska signaler som bör beaktas i varje organisation.

Den förstnämnda handlingen försvagar den lojalitet som den sistnämnda handlingen i stället förstärker. Självklart är just en kaffekopp i receptionen bara en bildlig förklaring av andra handlingar som har samma värde. Tömma en överfull papperskorg, fråga hur en kollega mår och ta sig en minut för att höra svaret, nonchalera någons sjuka mamma, hälla ut gammal mjölk eller strunta i att fylla på kaffebönor. Det handlar om små symboliska gester som visar på närvaro, delaktighet och ansvar eller icke-närvaro, ointresse och icke-ansvar.  

Vad vill du kommunicera? 

Någonting som varje ledare bör göra är att ställa dig själv frågan vilken ledare som är ens personliga förebild. Det kan handla om en offentlig person, någon i ens direkta närhet, en eller kanske en gammal lärare. Det kan alltså vara en från privatlivet lika väl som Barack Obama. Den som har fått förtroendet att axla ett ledarskap bör ta en stund för sig själv och skriva ner tio saker som just ens egen förebild gör/har gjort, utstrålar eller står för. Att fråga sig hur ens inspirationskälla gör för att kommunicera och vilka symboler hen har som man själv tycker talar för en bra förebild tydliggör ens egna mål. Det säger något om vad man själv vill kommunicera. 

Tidigare i artikeln vidrörde vi att när du väl sänder ut ett tydligt budskap. Sänder du det till en grupp människor som redan har hört dina mer subtila budskap under en längre period. När du pratar om ansvar passerar, i deras undermedvetna, bilden av din kaffekopp som återkommande ställs på receptionsdisken, alternativt bilden av dig när du mött just deras blick och frågat hur de mår.

Kommunikation pågår dagligen. Under hela dagen. Så vad vill du förmedla?  Vilken ledare vill du vara? 

 

Caridad Aliaga Modén
Gästskribent

Caridad är mindfulnessinstruktör och har studerat tvärvetenskapliga studier vid Stockholms Universitet med fokus på sociologi. Hon är även utbildad vid Poppius och Skrivarakademien. Tidigare har Caridad arbetat med kommunikation och projektledning, både inom försäljning, samtalsvägledning för enskilda och grupper, telefonjour och som skribent.

www.kraftresor.se

Mest lästa just nu

Till toppen