Kontakta oss

SalesLounge

Stress på jobbet: Bryt den onda cirkeln

man i läderfotölj som upplever stress och frustration

Personlig Utveckling

Stress på jobbet: Bryt den onda cirkeln

Du spenderar en stor del av ditt liv på din arbetsplats. Tillsammans med dina kollegor strävar ni ständigt efter att nå nya mål, vilket ställer krav på att alla måste samarbeta för att ni ska lyckas. Men vad händer om arbetsklimatet inte är tillräckligt bra? Både prestationen och trivseln sjunker i takt med att stress och frustration ökar.

Om du tänker på en konflikt kopplad till jobbet, kommer du förmodligen att ha förövaren i åtanke; din inkompetenta chef eller den passivt aggressiva kollegan. Vi spenderar en oerhörd tid att klaga på, undvika och motarbeta dem. Men om du vill hantera konflikter på arbetsplatsen, kan du inte börja med att kritisera andra. Vad du kan göra för att bryta den onda cirkeln på din arbetsplats? Den som börjar med frustration eller stress och slutar med konflikter. Vad är det vanliga som förekommer när vi är stressade och frustrerade?

Ständiga utmaningar genererar frustration

HBR.com skriver att en hälsosam dos frustration kan vara bra, då det leder till beslutsamhet och kreativitet. Tyvärr är vi ofta begravda i en hög av problem istället för ett tillfälligt litet hinder på jobbet. Vi har inte de resurser vi behöver för att göra vårt jobb medan nya mål ska uppnås. Vi klandrar andra, tänker kortsiktigt eller blir frustrerade av ett resultatdrivet affärsklimat. Oavsett orsaken, är många av oss kroniskt frustrerade på jobbet.

Negativa känslor orsakar stress

Kronisk frustration leder ofta till rädsla och ilska, ”destruktiva känslor”, som fungerar som ett varningssystem som om vi är i fara. Stressorerna sätter igång kroppens larmsignal för att producera adrenalin och hormoner, musklerna blir redo för rörelse, vi svettas, andas och hjärtfrekvensen ökar. Allt detta skulle vara bra om det hände då och då och räddade oss från verklig fara. Tyvärr är frustration, rädsla, irritation och ilska något som förekommer på jobbet.

Stress leder till konflikter

Konflikter för med negativa känslor som ilska, vrede och i många fall blir människor sårade. Det finns bra stress och dålig stress. När vi är under press, kan vi utföra rutinmässiga och invanda uppgifter bra. Men när vi är konstant stressade blir vårt komplexa tänkande, resonemang och sociala interaktioner lidande. Vår förmåga att bearbeta och använda information försämras. Vi blir mindre flexibla och är inte lika öppna för kreativa idéer. Vi överreagerar för mindre irritationsmoment och du börjar se allt och alla hot. Då ökar också risken för att vi skapar problem istället för att lösa dem.

En trestegs-process för att stoppa den onda cirkeln

Vid det här laget blir den onda cirkeln blir en ändlös loop skriver HBR.com. Stressen eskalerar och vårt resonemang och beteende blir ännu mer lidande. Vi stänger andra ute, gömmer oss och tackar nej till saker och ting. Vad kan vi göra då? Annie McKee, gästskribent på HBR.com har tagit fram en trestegsprocess, för att stoppa den negativa trenden. Hon menar att du behöver öka din medvetenhet om hur du regerar på stress, arbeta med hur du hanterar dina känslor och slutligen visa mer förståelse för andra människor. I modellen nedan beskriver hon hur man kan göra för att optimera dessa tre egenskaper.

Steg 1: Utveckla självmedvetenhet

För att förhindra frustrationen, stressen och konflikterna behöver du till att börja med reda ut vad det är som orsakar din oro. Vad är det som orsakar att du inte kommer överens med andra? Det låter enkelt, men även välmående människor lägger vanligtvis självreflektion sist på listan. Skapa tid att utforska din person och försök lista ut vilka sorters situationer och människor som påverkar dig. Ju mer du vet om dina triggers, desto bättre kan du styra dina känslor.

Steg 2: Emotionell självkontroll

När du är medveten om de känslor som utlöser ditt beteende, kan du utveckla ytterligare en viktig EQ-kompetens; känslomässig självkontroll. Det här gör det möjligt för dig att kontrollera och kanalisera dina känslor för att inte fastna i ett permanent tillstånd av instabilitet. Du kan istället hantera negativa känslor, se verkligheten med klara ögon och sluta ha taggarna utåt när vi känner sig hotad.

Steg 3: Skaffa vänner på jobbet

För att minimera stress och konflikt på jobbet behöver vi ersätta ”Jag och Min” med ”Vi och Vårt”. Vi behöver sluta se på varandra och fundera på vad vi kan få och istället fundera på vad vi kan ge. Detta skifte kommer att resultera i mindre stress och färre negativa känslor. Det skulle också leda till varmare och vänligare relationer med kollegor. Något som de flesta behöver och vill ha på jobbet.

Att förbättra självmedvetenheten, öka din känslomässiga självkontroll och återuppbyggnad av relationer på jobbet kräver engagemang. Där emot behöver du inte förändra dig själv för att förbättra hur du hanterar konflikter. Här är McKees praktiska tips för att hjälpa dig med ovanstående steg:

Planera tid för mindfuless-övningar

Mindfulness-metoder som yoga, meditation, djup andning och att ta en ensam promenad är ovärderliga när det gäller att utveckla självmedvetenhet, lära sig hantera sina känslor och minska stressen.

Planera tid för självreflektion

Liksom mindfulness hjälper reflektion enormt med självmedvetenhet och självkontroll. Det är dock svårt att hitta tid att tänka på våra synsätt och handlingar i vår hektiska vardag. Börja smått. Du kan till exempel avsätta 20 minuter i slutet av varje vecka för att reflektera över vad som gick bra och vad som inte gjorde det.

Nyttja din förmåga för empati och medkänsla

Bry dig om andra. Empati och medkänsla hjälper oss att trivas. Du kan bli bättre ganska snabbt om du tar dig energin för att förstå dina kollegors perspektiv, enligt McKee.

Ställ dig själv konstant dessa frågor:

· Vad tänker och känner hon om situationen?

· Hur skiljer hon sig från mig? På vilket sätt är vi lika?

· Vad kan jag göra för att få henne att uppleva både mig och situationen på ett bättre sätt?

Det är lätt att skylla ifrån sig och tycka att alla andra ”tycker” eller ”gör” fel. I stressade situationer har vi inte tid för reflektion och självinsikten kan svika. Därför är det extra viktigt att ta ett steg tillbaka och fundera på dessa saker. Vår personliga utveckling är viktig. Speciellt om vi vill lyckas som ledare, säljare eller entreprenörer. Att ta en stund varje dag för att utveckla vår emotionella närvaro är i längden lika viktigt som att sätta budget.

Mest lästa just nu

Till toppen