Kontakta oss

SalesLounge

Har du ett statiskt eller dynamiskt mindset?

Kvinna med ett dynamiskt mindset som tränat hårt och länge för att våga gå på lina mellan två berg

Personlig Utveckling

Har du ett statiskt eller dynamiskt mindset?

Optimister ser glaset som halvfullt medan pessimister ser det som halvtomt. Liknande kan sägas om personer med ett dynamiskt mindset jämfört med ett statiskt mindset.

Vad är dynamiskt mindset och statiskt mindset? Begreppen myntades av psykologen Carol Dweck i hennes bok Mindset: du blir vad du tänker. Dweck menar att vi människor har två olika tankesätt. Det ena gör att vi känner oss låsta i vår kunskap, intelligens och personlighet. Det andra gör att vi ser på vår våra talanger, färdigheter och egenskaper som någonting vi kan utveckla och förändra. Låt oss reda ut vad de två begreppen betyder.

Statiskt mindset

Känner du att du ibland begränsar dig själv både professionellt och privat? Undviker du att verka dum för att bevisa din intelligens för andra? Önskar du att du hade fötts med andra förutsättningar som mer social kompetens, en bättre förståelse för siffror och statistik eller att du också var modig nog att hoppa bungy jump? Då kan du ha ett så kallat statiskt mindset.

Personer med ett statiskt tankesätt anser att deras intelligens, talanger och egenskaper är medfödda och oföränderliga. Dessa personer tycker det är viktigt att framstå som intelligenta eftersom de tror att deras intelligens inte går att förändra. Intelligensen är nära knuten till deras upplevda värde som människor och de är därför rädda att framstå som dumma inför andra.

Dynamiskt mindset

Är du en envis person som inte ger upp fastän du misslyckas gång på gång? Gillar du att prova nya saker trots risken att göra bort dig inför andra? Tycker du att talanger, färdigheter och personlighetsdrag är något flytande och föränderligt? Då kan du ha ett dynamiskt mindset.

Personer med ett dynamiskt tankesätt anser att deras intelligens, talanger och egenskaper kan utvecklas med hjälp av hårt arbete, lärande och ihärdighet. De känner helt enkelt att deras grundläggande förmågor är en startpunkt att fortsätta utvecklas ifrån. De förstår att alla har olika förutsättningar och potential, men att alla som tror på förändring kan utvecklas om de lägger manken till.

Att utveckla ett dynamiskt mindset

Ditt mindset har en avgörande roll för din utveckling och framgång. För dig med ett statiskt mindset kanske det känns lönlöst att ens försöka men kom ihåg att det bara är din inställning som talar. Du har lika mycket potential som alla andra att förändra ditt tankesätt. Angelina Zimmerman, expert på mindset, skriver på INC.com om åtta tekniker för att utveckla ett dynamiskt mindset.

1. Ändra din övertygelse

Känner du igen dig i det statiska tankesättet och vill utvecklas mot ett mer dynamiskt? Det första steget är att skapa en ny lockande uppfattning om dina talanger och färdigheter. Det är inte förrän du verkligen vill och tror att du kan ändra ditt mindset som du är redo för nästa steg.

2. Se på misslyckanden med nya ögon

Att möta motgångar är ett perfekt tillfälle till att stanna upp, reflektera och lära dig av dina misstag. Använd sedan din nyfunna förståelse till att förbättra processen och prova igen.

3. Bli mer självmedveten

Få bättre koll på dina talanger, egenskaper och färdigheter. Var medveten om dina styrkor såväl som dina svagheter. Be människorna i din närhet ge din sina perspektiv på vad du bör fokusera på och vilka områden du skulle kunna utveckla.

4. Var nyfiken i ditt lärande

Lev i ständig förundran till världen runt omkring dig. Var nyfiken på andra människors resor och ta del av deras lärdomar. Fokusera på att utveckla dina kunskaper och färdigheter.

5. Älska nya utmaningar

Med ett dynamiskt mindset triggar utmaningen igång din kämparglöd och hjälper dig övervinna hindren. Ibland kommer du misslyckas, men det fina med att ramla är att du alltid har valet att ställa dig upp och försöka igen.

6. Var passionerad

En känsla av passion för det du gör i kombination med ett dynamiskt mindset kan hjälpa dig klättra till toppen med enkelhet. Gör allt med hjärta och själ så märker du snart att utmaningarna inte kännas lika besvärliga längre. Detta underlättar för punkt 5.

7. Var envis

Envishet är en grundläggande nyckelfaktor till framgång. Ge inte upp. Jobba fokuserat mot dina mål och sluta inte förrän du når dem. Envisheten är vad som skiljer personer med ett dynamiskt mindset från de med ett statiskt.

8. Inspireras av andra

Uppskatta och gläds åt andra människors framgångar och tillåt den positiva energin smitta av sig på din egen resa. Välj att se deras goda resultat som ett bevis på att allt är möjligt. En genuin lycka och entusiasm för andras välgång ökar ditt eget välbefinnande.

Vad är mixat mindset?

Ett mixat mindset innebär att ditt tankesätt varierar beroende på vilken situation du befinner dig i. Exempelvis kan du ha ett övervägande dynamiskt mindset när det kommer till träning, föräldraskap och ditt jobb. Samtidigt som du kanske har ett statiskt mindset när det kommer till att lära dig nya språk och ändra din morgonrutin (räck upp handen alla morgontrötta!)

Ditt mindset kan variera under olika perioder av ditt liv och olika timmar på dygnet. Men överlag lutar du kanske åt det ena hållet mer än det andra? Oavsett vad finns det alltid utrymme för utveckling.

Låt processen ha sin gång

Likt alla saker som är värda att kämpa för tar det tid att förändra synen på den egna förmågan. Låt det ta tid. Den viktigaste faktorn i förändringsarbetet är viljan och tron på din förmåga att utveckla ett dynamiskt mindset. Tiden är inne att ta ett beslut. Vill du fortsätta i dina trygga fotspår eller är du redo att utveckla ditt tankesätt för en bättre framtid?

Mest lästa just nu

Till toppen