Kontakta oss

SalesLounge

Sympati och empati – Skillnaden är avgörande för dina relationer

Empati och sympati

Personlig Utveckling

Sympati och empati – Skillnaden är avgörande för dina relationer

När du läser orden sympati och empati tänker du förmodligen på medlidande. Vilket vi allihopa känner, med undantag för psykopater möjligtvis.

Vad är sympati och vad är empati?

Du känner säkerligen någon som har haft en svår period i livet, eller en kollega som har haft det svårt att komma överens med sin närmaste chef. Då kan du ha känt empati. Många blandar dock ihop sympati med empati. Vissa vet inte heller skillnaden. För att kunna bygga hållbara relationer i såväl arbetslivet som i privatlivet är det viktigt att förstå vikten av att vara empatisk. Det kan vara helt avgörande för att bibehålla goda kundrelationer. Om du vill ha långsiktiga framgångar kan det vara bra att försöka förstå dina kunder. Lyhördhet är en nyckel för framgångsrik försäljning.

Justin Bariso, skribent på INC.com, har listat sina tips på vad du kan göra för att utveckla din empatiska förmåga och träna upp ditt EQ.

Lär dig om skillnaden

Vad är sympati? Sympati definieras av MerriamWebster som en känsla av att du bryr dig om och är ledsen över andras problem, sorg och olycka. Eller en känsla av att du är ett stöd för någon. Empati är en känsla av att du förstår och delar andra personers känslor.

Sympati är en utmärkt egenskap och kan vara mycket användbar, men den är begränsad enligt Bariso. Föreställ dig att en kollega går igenom en svår personlig situation, exempelvis en förlust av en familjemedlem. Vi känner naturligtvis sympati vid ett sådant tillfälle. Vi kan till och med skriva ett kort, skicka blommor eller uttrycka våra känslor på något sätt. Men för det mesta går vi vidare med våra liv.

Inse att empati kräver mer energi

Att visa empati tar mer tid och kräver mer ansträngning. Vi måste komma ihåg hur det kändes när vi gick igenom liknande omständigheter. Vi strävar efter att komma ihåg hur detta påverkat vårt arbete och våra relationer. Steget längre är att vi specifikt försöker föreställa oss hur vår kollega känner sig i denna situation. Det är dock inte är lika lätt som det låter att visa empati. Trots att vi vill att andra ska förstå oss är vi inte villiga att göra det som krävs för att förstå andra. Vi ser det varje dag i form av förstörda relationer samt dålig kommunikation på arbetsplatsen.

Försök att förstå

Snarare än att avvisa någon annans problem som enbart klagan hjälper det att försöka komma ihåg hur du kände förra gången du blev allvarligt frustrerad över en situation. Självklart kan vår egen erfarenhet ibland hindra vår förmåga att visa empati. Om vi till exempel har hanterat ett liknande problem tidigare utan att lägga någon större vikt vid det.

Nyckeln är att försöka relatera. För att lyckas är nyckeln att komma ihåg en situation där du kände på samma sätt, det behöver ju inte nödvändigtvis vara samma erfarenhet, säger Dr Hendrie Weisinger till Bariso. Försök att relatera den andras känslor till dina egna. Om en kollega har misslyckats med en presentation och du har svårt att relatera kan du exempelvis tänka på den där gången du råkade förolämpa en viktig kund.

Sätt dig själv i andras situation – bokstavligt talat

Om en specifik uppgift orsakar problem, prova att arbeta sida vid sida med den missnöjda kollegan för att bättre förstå utifrån personens perspektiv. Bara 15 till 20 minuters arbete tillsammans kan göra att du förstår vad som orsakar deras missnöje. Att visa empati på detta sätt tar tid men du kommer ofta att motivera den du hjälper genom att visa att du bryr dig tillräckligt för att faktiskt göra denna gest.

Stanna inte upp

Kom ihåg att människor, deras känslor och deras omständigheter förändras. En person i ditt team kan dra nytta av att få en paus från vissa uppgifter under en längre period men det betyder inte att hon inte kan eller är ovillig att återuppta uppgifterna vid ett senare tillfälle. Samtidigt som någon annan kanske vill ha hennes uppgifter för att få omväxling i sitt arbete. Ha en öppen kommunikation och var flexibel.

Att använd det i praktiken

Det finns en plats och tid för sympati men du kommer mycket längre med empati. Om du utvecklar din empatiska förmåga kommer det göra underverk för dina relationer. Empati föder empati. När du engagerar dig för att förstå andra känslomässigt, kommer andra att göra samma sak för dig avslutar Bariso.

Mest lästa just nu

Till toppen