Kontakta oss

SalesLounge

Skapa en långsiktig och hållbar digital företagskultur

I vår tids digitala transformation är det viktigt med en tydlig, hållbar och långsiktig digital företagskultur och värdegrund

Ledarskap

Skapa en långsiktig och hållbar digital företagskultur

Digital transformation har gjort företagskulturen het igen. Att göra en digital transformation innebär stora förändringar för företag och organisationer. Hur gör du och ditt företag för att skapa en långsiktig och hållbar digital företagskultur?

En tydlig digital företagskultur

Nya kundfokuserade arbetssätt och affärsmodeller ska implementeras, förhoppningsvis ledda av en tydlig vision och riktning om vart företaget är på väg. Behovet av en betydligt mer flexibel organisation med mindre kontroll och mer tillit till medarbetarna uppstår.

Det är här en ny digital företagskultur kommer in i bilden. Problemet är att alldeles för många företag lägger fram förslag på värderingar och företagskultur, men resultatet blir bara snygga ord på ett papper.

Ett dåligt exempel

Ett vanligt scenario är att HR-avdelningen får i uppdrag att uppdatera företagskulturen. Det tillsätts en grupp, gärna med medarbetare från olika avdelningar, för att identifiera vilka värderingar och vilken företagskultur som ska råda.

Ett första förslag presenteras för ledningen som ger sina kommentarer. Förslaget lämnas över till kommunikationsavdelning för en snygg paketering. Mellancheferna får sedan i uppdrag att implementera den nya företagskulturen i sina respektive grupper. De stora orden på pappret diskuteras och gruppen gör sin egen tolkning av värdering och kultur.

På nästa ledningsgruppsmöte får mellancheferna rapportera in hur många som genomfört sitt uppdrag. Ledningsgruppen fortsätter att agera som dom alltid gjort och resultatet förblir några stora ord på ett papper.

Ett bra exempel

Ledningsgruppen adresserar företagskultur som en av de viktigaste delarna i företagets förändringsresa. VD:n har ansvaret och tar hjälp av en grupp oliktänkande medarbetare. På ett mindre företag kan alla medarbetare involveras i ett grupparbete, lett av en kärngrupp. I större företag kan man utse referensgrupper som representerar olika delar av företaget.

Nästa steg blir en analys av företagets vision och inriktning. Här identifieras vilka värderingar och beteenden som ska stödja nya arbetssätt och nya sätt att tänka och agera. Dessa förtydligas med konkreta exempel.

Ledningsgruppen går noggrant igenom förslaget, tar ett ägarskap och börjar själva agera på nya värderingar och beteenden. Det upprättas sedan en gemensam plan för när den nya kulturen ska implementeras. På vilket sätt och hur ska företaget kontinuerligt jobba med dessa värderings- och kulturfrågor?

Nycklarna till framgång

Exemplen ovan är kanske något överdrivna, men talar sitt tydliga språk. Det behövs inte bara ett tydligt ägarskap från högsta ledningen, utan också att den digitala företagskulturen blir en stående punkt på ledningens och medarbetarnas agenda. Den ska vara tydligt och konkret nog att alla förstår vad det innebär i det dagliga arbetet, i relationen till arbetskamraterna samt i agerande och beslutsfattande.

Om kultur och värderingar förankras väl och efterlevs, skapas den tillit som krävs för att ledningen ska släppa kontrollen och medarbetarna ska känna trygghet att agera. En digital företagskultur blir en del av varumärket och kan i många fall vara en fördel vid rekrytering.

Case

Ett IT-företag med god tillväxt har i sin värdegrund valt att fokusera på människa och kompetens, där kvalitet alltid går före kvantitet. De söker en dynamisk mångfald och har idag 50% män och
50% kvinnor anställda som IT-konsulter. De har dessutom en mycket låg personalomsättning.

Hemligheten ligger i deras hårda arbete med företagets värdegrund och kultur. I deras vision ingår bland annat att forma bolagets framtid tillsammans, vara bäst i sin nisch och att skapa möjligheter till förändring, rörelse och utveckling.

Som en direkt handling för att främja kulturen har man bytt ut tidsrapporteringskoder som ej debiterbar tid med bolagsutveckling, social aktivitet och välgörenhet. På det sättet kan dom följa upp att bolaget investerar tillräckligt mycket tid på det dom tycker är viktigast, det vill säga utveckling av individ och företag.

Din roll som ledare

Det är viktigt att du som ledare står bakom er nya digitala företagskultur och kan förklara den för både medarbetare och kunder. Du bör också vara den första att anamma ett nytt beteende och kanske rentav bryta dina gamla mönster.

Var transparent och kommunicera gärna och ofta till dina medarbetare om förändringar du själv har gjort. Glöm inte att dina medarbetare gör som du gör, inte som du säger.

Är du som chef inte är villig att genomdriva en kulturförändring med personligt engagemang och förändring av ditt eget beteende? Investera då hellre medarbetarnas tid och företagets pengar på något annat. En ny kaffemaskin kanske?

Läs mer om nya krav, ändrade förhållanden och vad ledare behöver prioritera för att lyckas med sitt ledarskap i en digital värld i boken ”Uppgradera ditt ledarskap – hur du utvecklar din förmåga att leda i en digital miljö”. Du hittar den på www.degermarkconsulting.se

Åsa Degermark
Gästskribent

Åsa Degermark har varit ledare i snart 20 år, varav de senaste åren i en teknik- och innovationsintensiv organisation i digital transformation. Hon är också certifierad ledarskapscoach och bidrar till ledarutveckling och föreläsningar.

www.degermarkconsulting.se

Mest lästa just nu

Till toppen