Kontakta oss

SalesLounge

Så enkelt skapar du motivation och engagemang på arbetet

Johan Book om arbetspsykologi, motivation och engagemang

Ledarskap

Så enkelt skapar du motivation och engagemang på arbetet

Engagerade, lojala, glada, friska och högpresterande medarbetare är det som kommer att vara din väg till framgång. Tyvärr dalar engagemanget i våra organisationer och den arbetsrelaterade psykiska ohälsan ökar explosionsartat. Lite dumt va? Men hur ser lösningen ut för att skapa motivation?

Vad ska vi då göra för att komma på rätt ”köl” igen? För att få med alla chefer och medarbetare på skeppet för att de vill, inte för att de måste. Och för att skapa en urstark långsiktigt lönsamhet. Om vi tar en flukt på modern och evidensstark arbetspsykologiforskning, har vi svaret. Det är ingen ”rocket science”, men vi måste börja applicera det forskningen tydligt visar genom att skapa välmående, högpresterande och ekonomiskt framgångsrika organisationer. Vi måste ge bättre förutsättningar för ett riktigt jäkla bra ledarskap, för det är där allt börjar. Och vi måste börja nu!

” Medarbetare med hög motivation missar färre dagar på arbetet och når sina uppsatta mål tre gånger så ofta som sina mindre motiverade kollegor.”
– Towers Watson, “WorkUSA Survey” 

Om vi kokar ner årtionden av arbetspsykologiforskning, ser vi att vissa saker sticker ut lite extra. Upplevd omtanke, förtroende, tydlighet, involvering, kontinuerlig uppmuntran, uppföljning och återkoppling utmärker sig extra mycket. Här kommer fyra punkter för dig som chef att börja jobba lite mer med:

Var schysst. Var schysst som f-n rent utav!

Goda relationer på arbetet är otroligt viktigt. Se till att strössla med uppmuntran som om det var födelsedag och julafton på en och samma gång! Och det gäller inte bara gränssnittet chef/medarbetare utan det gäller alla.

 Se till att ha tydliga och engagerande mål

Fokusera inte bara på att sätta högtravande resultatmål. De måste också brytas ner till konkreta aktiviteter/delmål, det vill säga ”hur” ni ska lyckas uppnå resultatmålet. Och se för allt i världen till att dina medarbetare får vara med att påverka det där viktiga ”hur:et”. Involvering är ett av de effektivaste verktygen att också skapa engagemang för målen, inte bara att de är tydliga. Att uppleva att man i hög grad kan påverka hur man löser sina arbetsuppgifter är en av de allra viktigaste faktorerna för motivation.

Följ upp ”slitet” i första hand och resultatet i andra

Vissa stirrar sig blinda på Excelfilen medan andra uppmuntrar, stöttar och följer upp det man uppnått. Det är de sistnämnda som är vinnarna, det är de som kommer att le lite extra när de väl spanar in Excelfilen. Vi måste bli mycket bättre på att uppmuntra, följa upp och återkoppla ”slitet”. För resultatet, ja, det är ju bara en konsekvens av slit och hårt arbete.

”Endast 14 procent av medarbetarna anser att det man mäter och följer upp inspirerar dem till att förbättra sitt dagliga arbete.” – Gallup

Följ upp enligt konstens alla regler

I forskningens meta-analyser ser vi att enkom genom att börja följa upp på ”rätt” sätt, ökar vi arbetsprestationer med i snitt 25 procent. Den ökningen har jag svårt att tänka mig att någon inte vill få ta del av. Men hur gör man då? Jo, en kontinuerlig uppföljning var 3-4:de vecka där ni tillsammans med era medarbetare går igenom era mål enligt följande princip:

– Vad var målet?
– Vad har utfallet blivit?
– Vad har vi gjort bra? Varför gick det bra?
– Vad har gått mindre bra? Vad ska vi göra åt det?

Stort lycka till med att skapa motivation och engagemang hos dina anställda!
Johan Book
Gästskribent

Johan har ägnat de senaste tjugo åren åt internkommunikation, framgångsrika strategigenomföranden och ledarskapsutveckling. Han anses som fullkomligt galen i arbetspsykologiforskning och har en mission att skapa fler sunda och framgångsrika organisationer. Johan anser att vi måste bli mycket bättre på att applicera den massiva kunskap vi har om våra mänskliga drivkrafter i arbetslivet. Han är också en av initiativtagarna till "Hej Engagemang", en nationell rörelse som ska verka för ett mer engagerat och välmående Sverige.

www.motivationsbyran.se

Mest lästa just nu

Till toppen