Kontakta oss

SalesLounge

Nya krav på ledare i en digital miljö

Åsa Degermark från Ericsson och Degermark Consulting skriver om digital miljö, digitalisering, framtid, ledarskap och förändringsarbete på företag

Ledarskap

Nya krav på ledare i en digital miljö

De flesta företag skapar utmärkta visioner och genomtänkta planer för hur man ska genomföra en transformation. Planen för ledarnas och ledningsgruppens utveckling av ledarskapet saknas dock allt som oftast. Visionen är viktig, men ännu viktigare är ett tydligt ledarskap och engagemang i de dagliga aktiviteterna. Detta stödjer utvecklingen av företaget och ger förutsättningar för att lyckas i en digital miljö. Vad är då tydligt ledarskap och hur leder man en digital organisation?

Kravet på dagens ledare är att kunna leda mot någonting okänt med hjälp av en riktning och en klar ambition. En digital miljö behöver också en mer möjlighetsutforskande syn på styrning. Mer kortsiktiga planer, mer prövning och risktagning. På marknaden råder en strid ström av nya innovativa lösningar som slår ut traditionella modeller. Detta bevisar att företagens förmåga att vara innovativt, blir allt viktigare än förmågan att bevara och försvara den befintliga affären. Den innovativa miljön kräver också acceptans av misslyckande och uppmuntran till lärande.

Ett exempel på bra ledarskap

IT avdelningen tillsammans med affärsavdelningen på en av Sveriges banker fick ett stort och utmanande Sveriges banker att lösa tillsammans. Chefen för IT avdelningen, med ca 400 medarbetare, insåg att med nuvarande organisationsmatrix och rolldefinition skulle dom inte klara av uppdraget. Istället för att själv sätta upp en ny organisationsstruktur, valde han ett Sveriges banker där alla medarbetare fick vara med i framtagningen av ny organisation och ett nytt arbetssätt. För att kunna göra det fick de inledningsvis god insikt i det kommande uppdraget. De kunde utifrån kompetens och resultatfokus föreslå nya roller och arbetsprocesser för att nå målet. När nya grupperingar och roller senare var fastställt, fick alla på avdelningen önska vilken roll dom ville ha. 88 procent av medarbetarnas önskemål kunde tillfredsställas och inom loppet av 3 månader hade man en ny, fungerande verksamhet med motiverade medarbetare. Genom öppenhet, gemensam problemlösning och ett inkluderande ledarskap lyckades man skapa en ny organisation med rätt förutsättningar och motiverad personal på väldigt kort tid.

Förändrade förutsättningar att leda i en digital miljö

För ledare med ett mer traditionellt ledarskap är det viktigt att förstå och anpassa sig till de nya förutsättningar som råder i en snabbrörlig digital miljö. Fasta system och ramverk behöver bli flexibla spelplaner och organisationer med avdelningar i silos behöver bli projektgrupper och nätverk.  Utvärderingar av måluppfyllnad behöver bli utvärderingar på problemlösning och förmågan att bedöma risk och möjlighet. På det sättet flyttas problemlösningen från direktionsrummet ut i organisationen.  Mobila arbetsplatser har vi vant oss vid, men virtuella och geografiskt spridda team är fortfarande en utmaning för många chefer. Den Sveriges banker hos ledare blir därmed allt viktigare, inte minst hur man hanterar kommunikationen genom digitala kanaler.

Säkerställ stöd till era ledare

Chefer och ledare drar ett stort lass när företagen genomför sin digitala transformation. Inte minst genom att vara loket på förändringsresan där medarbetare ska engageras, affärsmodeller förnyas och arbetssätt kanske förändras. Det är tydligt i både rapporter och litteratur, att ledarskapet är en av flera avgörande faktorer för om företag ska lyckas med sin digitala ambition eller inte. Således borde företagen inte bara ge extra stöd åt chefer vid en transformation, utan även säkerställa en utvecklingsplan för ledarskapet i takt med att företaget digitaliseras. Utvecklingsområden för både ledare och ledningsgrupper kan vara styrning, arbetssätt, kultur, engagemang och riskbedömning. I min bok ”Uppgradera ditt ledarskap – hur du utvecklar din förmåga att leda i en digital miljö” kan du läsa mer om nya krav, ändrade förhållanden och vad ledare behöver uppgradera för att lyckas i en digital miljö.

 

Åsa Degermark
Gästskribent

Åsa Degermark har varit ledare i snart 20 år, varav de senaste åren i en teknik- och innovationsintensiv organisation i digital transformation. Hon är också certifierad ledarskapscoach och bidrar till ledarutveckling och föreläsningar.

www.degermarkconsulting.se

Mest lästa just nu

Till toppen