Kontakta oss

SalesLounge

Intraprenörskap – receptet för framgång

Catharina Schröder skriver om entreprenörskap, försäljning och ledarskap och intraprenörskap

Entreprenörskap

Intraprenörskap – receptet för framgång

Intraprenörskap innebär en stor möjlighet. För att innovera krävs det att det finns personer som driver utveckling, vågar ta vissa risker och som utmanar. Personer med entreprenöriella förmågor som använder det i redan befintliga organisationer eller företag. Så kallade intraprenörer.

Digitalt medborgarskap

Från mitt arbete på Stockholms Handelskammare lärde jag mig vikten av en konkurrenskraftig huvudstadsregion. Detta särskilt i den internationella miljö som vi befinner oss i, där digitaliseringen både skyndar och möjliggör delar av internationaliseringsprocessen. En av mina resor med handelskammaren var till Estland, för att studera hur det digitala medborgarskapet fungerar.

Estland är ett land som, politiskt, styrs av främst unga människor p.g.a. den historiska bakgrunden, vilket gör det intressant ur många perspektiv. Estland använder digitaliseringen för att skapa nya möjligheter och vägar för medborgare och företag att etablera sig i Estland, så kallat digitalt medborgarskap. Detta innebär att du kan bli medborgare och starta företag i Estland från var som helst i världen. För Estland betyder det fler medborgare och företag, vilket i sin tur bidrar på olika sätt till landets ekonomi och konkurrenskraft.

Jag kan inte sluta fascineras av hur processen för denna idé kan ha gått till när den skulle tas till verkligheten. Men vad är det egentligen som möjliggör innovationer?

Googla Intraprenörskap

Testa att googla Intraprenörskap, och jämför det med antalet träffar du får på entreprenörskap. Det finns oändligt många artiklar i dagspressen kring entreprenörskap, men en betydande mindre del när det gäller intraprenörskap. Då jag googlar ”Intraprenör” så är det första som kommer upp en bild på Anki Ahrnell, chief digital & technical officer på Bonnier. För några veckor sedan hade jag möjligheten att få träffa Anki. Under vårt möte pratade vi bland annat om digital disruption. Hur det påverkar företag och organisationer ur perspektivet affärsutveckling. Anki Ahrnell blev årets intraprenör år 2013, då som ansvarig för Market Research och Business Control på Swedbank. Så här lät juryns motivering:

”… I en stelbent bankvärld lyckas Anki gång på gång driva igenom idéer, visioner och tankesätt med Swedbanks bästa för ögonen. Anki har tydligt konkretiserat målbilden för Swedbanks digitala resa och samtidigt lyckats skapa ett extraordinärt engagemang hos både medarbetare och andra nyckelpersoner. Bland Ankis många framgångsrika projekt som har gynnat både kunderna och banken är mobilbanken det som utmärker sig starkast med sina 1,5 miljoner kunder.”

Men varför är intraprenörskap viktigt?

Möjligheterna är oändliga vid den digitala förändringsprocessen som vi är i, särskilt då det gäller att innovera internt. Intraprenörskap är något som jag upplever är ett relativt underskattat begrepp. Kanske beror det på att det är något som starkt förknippas med förändring och därför ofta associeras till något mindre positivt. Men intraprenörskapet är mer värdefullt nu än någonsin. Lyckas vi inte förnya och innovera i redan befintliga industrier, företag och organisationer så riskerar vi att snabbt hamna efter i den globala konkurrensen.

Förnyelse är avgörande och entreprenörskapet och intraprenörskapet går hand i hand. Därför tror jag att det är viktigare nu  än någonsin att lära studenter och unga ett entreprenöriellt tankesätt. Då syftar jag till möjligheten att kunna identifiera behov eller problem och snabbt initiera potentiella lösningar. Att våga tänka kritiskt och ifrågasättande, för att se möjligheterna till förnyelse eller förbättring.

Som Arash Gilan från Viva Media talade om i LoungePodden så kommer de värden som AI och robotar inte kan konkurrera mot människor med bli allt mer värdefulla i framtiden. Det innebär alltså mjuka värden såsom social intelligens och kreativitet. Det blir ännu viktigare att som ny på arbetsmarknaden ha förmågan att kunna läsa av och se möjligheter. Utan att fastna i vad som är ”rätt och fel” utan låta kreativiteten få ta en större plats.

Detta krävs för att skapa intraprenörer

För att intraprenörskapet ska få fäste i en organisation tror jag att företagskultur är en av de stora möjliggörarna till innovativa medarbetare. Företagskulturen måste uppmuntra till att medarbetarna tar initiativ och får komma med nya idéer och en chans att testa dessa utifrån ramarna på arbetet.

Om en organisation ska kunna innovera kommer även ledarskapet behöva förändras. Det kommer ställa större krav på ökad förståelse gällande människor och att kunna sätta ihop ett team som levererar hållbara idéer som leder till innovation. Företagskulturen kommer sedan möjliggöra för att intraprenörerna ska få ta plats och frodas. Intraprenörskap och framgångsrika företag hänger ihop, och det är enligt min vision dom entreprenöriella förmågorna som möjliggör det.

Mest lästa just nu

Till toppen