Kontakta oss

SalesLounge

Hur kan CSR arbete skapa lönsamhet?

Åsa Karlsson CSR ansvarig och expert inom hållbarhet för företag skriver en gästartikel om att hållbarhet bidrar till ett lönsamt företag

Ledarskap

Hur kan CSR arbete skapa lönsamhet?

Jag har idag jobbat med CSR i 14 år och stött på både bra och mindre bra samarbeten/partnerskap/sponsring, som alla har en god tanke men som inte alltid är helt genomtänkt. Hur får man då ett arbete som ger mer för alla?

Begreppet CSR, Corporate Social Responsibility, används flitigt och ses av många företag som något de måste göra, om inte annat för att alla andra gör det. Men syftet med att lyfta CSR är inte alltid tydligt och de aktiviteter som görs ger inte alltid det som man trott att det ska generera. Det räcker inte att skänka pengar till någon annan aktörs sociala verksamhet, och sedan informera om det genom att lägga upp en länk eller logga på företagets webbplats. Vill du öka företagets lönsamhet och skapa större engagemang från anställda och kunder krävs mer än så.

Varför CSR?

Att ställa sig frågan; ”varför gör vi det här?”, är grunden till arbetet med social hållbarhet.
Det kan finnas många svar på den frågan, och processen i att klargöra detta är ytterst relevant för det fortsatta arbetet. Varför arbetet görs kan handla om alltifrån varumärkesvård, ökad försäljning, fokus på Agenda 2030, till att locka kompetent personal och skapa meningsfullhet. Ett CSR arbete bör utgå från frågor som;

 • Vilka frågor engagerar vår personal?
 • Vilka insatser gör vi redan idag vad gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet?
 • Var finns våra kunder?
 • Hur kan vi skapa mervärde för vår personal?
 • Hur kan vi göra CSR arbetet lönsamt, både internt och externt?

Hur gör vi?

När syftet är klart och förankrat blir det viktigt att grundligt gå igenom ”hur ska vi göra det här?”. Några av de viktigaste delarna är följande:

 1. Låt det interna arbetet få ta sin tid. Det bör inte vara en person som fattar beslut kring vilken riktning företaget ska ta. Bäst blir det att involvera flera avdelningar och personer på olika befattningar. Detta för att förankra och skapa engagemang, få med fler perspektiv samt för att hitta fler aktiveringsmöjligheter.
 2. Undersök vad som gjorts tidigare eller vad som görs inom ert område nu. Har andra företag gjort något liknande? Finns det organisationer som jobbar med det vi tänkt? Ni behöver inte komma med helt nya, unika idéer. Det går att göra liknande saker som någon annan. Det viktigaste blir att anpassa det till sina förutsättningar och ha ett tydligt syfte och mål.
 3. Gå igenom vilka externa kontakter som ska tas. Bjud in till möte, besök relevanta verksamheter ni är intresserade av och se vilka samarbeten som skulle kunna vara möjliga.
 4. Gör en arbetsplan med tydliga ansvarsområden, budget och mandat för beslut. Konkretisera varför ni ska göra det här och hur ni ska göra det.
 5. Sätt samman tydliga mätetal som ska uppnås med ert CSR-arbete. Gör detta tillsammans med alla avdelningar.  Alla delar ska finnas med; utforska – analysera – genomföra – följa upp och utvärdera.
 6. Stort som litet spelar ingen roll det viktiga är att det passar er verksamhet.

CSR-arbetet bidrar till lönsamhet

CSR arbete kommer att vara avgörande för många personer. Det kommer till exempel att styra personer när de väljer ett visst varumärke eller ett företag att jobba med. CSR är idag en hygienfaktor och därför måste vi göra det arbetet mer effektivt. Det kommer alltid att finnas olika tolkningar av begreppet och olika sätt för att konkretisera arbetet. Viktigast kommer vara att skapa en helhetsbild för anställda och kunder där de tydligt ser vad som görs och varför.

 • Varför samarbetar vi med den verksamheten?
 • På vilket sätt kan jag vara delaktig?
 • Hur påverkar det vårt samhälle?

Genom att göra långsiktiga och hållbara aktiveringar som företag, skapas ett engagemang och en trovärdighet. Ett aktivt och genomtänkt CSR arbete kan göra ert företag mer lönsamt samtidigt som ni tar ansvar och bidrar till en bättre värld.

För er som är inte tagit steget än, för er som tagit första steget och för er som är igång, ta en minut och se om ni har rätt syfte och om målen är rimliga. 

Åsa Karlsson
Gästskribent

Åsa Karlsson 14 års erfarenhet av CSR-arbete från Stiftelsen Friends, Lagardére och Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation. Kunnig att jobba i det lilla och det stora och alltid med lönsamhet i fokus.

Mest lästa just nu

Till toppen