Kontakta oss

SalesLounge

Hjälp dina anställda hitta sitt inre syfte 

Att hitta sitt inre syfte är något entreprenören och föreläsaren Simon Sinek pratar mycket om

Ledarskap

Hjälp dina anställda hitta sitt inre syfte 

Att brinna för det du gör och att känna ett syfte med det du utför på en arbetsplats har stor betydelse för hur bra det blir och hur roligt du har på vägen. Detta är något som både anställda och deras ledare bör sträva efter att uppnå tillsammans. Föreläsaren och entreprenören Simon Sinek har skapat en hel rörelse för att hjälpa människor hitta sitt inre syfte.

Start With Why är en bok som blivit en bästsäljare på alla marknader i världen och Simon Sineks TED talk har inte heller gått obemärkt förbi. Det kan dock vara svårt som ledare att lyckas ta fram arbetslusten hos dina anställda om du inte vet hur du ska gå till väga. 

Hur kan ledare hjälpa sina anställda att finna sitt inre syfte? 

Företag spenderar betydelsefulla resurser på företagsvärderingar och uppdrag, men till och med de mest inspirerande av dessa – från Volvos engagemang för säkerhet till Facebooks begär att koppla samman människor – tenderar att falla tillbaka i gamla vanor under sitt dagliga arbete, skriver ledarskapscoachen Kristi Hedges på HBR.org.   

Vad medarbetare verkligen behöver för att känna sig engagerade och nöjda med sitt arbete är ett inre syfte. Studier visar att människor känner lojalitet gentemot företag som stödjer deras livsambitioner och vad som är meningsfullt för dem. Hedges menar att ett inre syfte har stor betydelse för alla, oavsett ålder, position, bransch eller karriär. Alla behöver en personlig känsla av mening i det de gör.  

Genom enkla samtal med dina anställda har du som ledare möjlighet att främja den inre känslan av syfte. Action Identification Theory är en metod för att se en handling ur fler perspektiv. Enligt teorin finns det en mängd olika beskrivningar för en och samma handling. Du kan exempelvis dela upp det du gör på jobbet på dels en lägre nivå, som att trycka på ett tangentbord, men även på en högre nivå, där du ser det som att du producerar något meningsfullt genom ditt arbete som sedan påverkar andra. 

Regelbunden uppföljning med hjälp av frågor som utgår från fem olika perspektiv är ett annat sätt att hjälpa dina anställda att hitta sitt inre syfte. Här är ett exempel på några frågor du kan ställa som ledare:  

Vad är du bra på? 

Vilka arbetsmoment kräver minst ansträngning för dig? Vad utför du bäst på jobbet? Vad har du blivit uppmärksammad för under din karriär? Här är meningen att hjälpa din anställda att identifiera sina styrkor och öppna upp för nya möjligheter.  

Vad tycker du är kul? 

Vad ser du fram emot under en typisk arbetsvecka? Vad för något i din kalender ger dig energi? Om du själv fick bestämma vilka arbetsuppgifter du helst har, hur skulle du då spendera tiden? Dessa frågor hjälper dina anställda att hitta eller återupptäcka vad de tycker om med sitt arbete.   

Vad känns mest betydelsefullt? 

Vad känner du dig stolt över som du gör på jobbet? Vilken av dina uppgifter är viktigast för teamet eller företaget? Vad är viktigast för dig att prioritera i livet och hur går det ihop med ditt arbete? Genom att reda ut dessa frågeställningar ger det en tydligare bild av det som faktiskt är viktigt inom ett specifikt arbete.   

Vad skapar framåtanda? 

Vad lär du dig som du kommer att ha användning för i framtiden? Vad kommer du uppnå härnäst? Hur får arbetet du gör idag dig att komma närmare vad du vill uppnå? Målet här är att visa att det jobb de lägger ner idag kommer att löna sig för framtiden.  

Hur är din relation till andra? 

Vilken typ av arbetskollegor passar dig bäst? Hur skulle ett kontor med dina favoritmänniskor se ut? Hur förbättrar ditt arbete dina familje- och vänskapsrelationer? Dessa frågor uppmuntrar dina anställda att tänka på och skapa relationer som gör arbetet mer meningsfullt.  

Dessa strategier kan hjälpa dina anställda att hitta sitt inre syfte och sin drivkraft. Tillsammans kan ni fokusera på det långsiktiga målet och vart ni vill komma. En meningsfull tillvaro är något alla behöver. Inte minst när man jobbar mot stora visioner. 

 

Mest lästa just nu

Till toppen