Kontakta oss

SalesLounge

Företagskultur och 10 förbättringsområden enligt medieikonen

Företagskultur med Arianna Huffington

Ledarskap

Företagskultur och 10 förbättringsområden enligt medieikonen

Företagskultur är viktigare än någonsin för att locka och behålla de bästa medarbetarna. Dagens företag har ett viktigt ansvar att skapa en bra och fungerande företagskultur. Idag lever vi i vad många kallar för arbetstagarens marknad. Om de anställda är missnöjda kommer de inte prestera maximalt. De har valet att byta arbetsplats och lämna med sin kompetens. De anställda pratar förmodligen även illa om företaget om de inte trivs på grund av dålig företagskultur och på så sätt skadar de företagets ”Employer Branding”.

Företagskultur och dess betydelse

Om vi ser det från andra hållet har ett företag bara positiva saker att hämta från att skapa en bra och trygg arbetsplats. Företagen behöver förstå hur nöjda och glada medarbetare kan hjälpa företaget mot högre höjder. Om medarbetarna trivs och gillar sin arbetsplats kommer de berätta om det för sina vänner och bekanta. Det sprider ett gott rykte och resulterar i den bästa marknadsföringen som ett företag kan få. Företagets goda rykte är betydande för potentiella kandidater. Företagskultur är nämligen bland det viktigaste för toppkandidaterna som letar nya jobb.

Arianna Huffington är en världskänd entreprenör och mest känd för att ha startat medieplattformen Huffington Post. På senare tid har hon aktivt arbetat för att skapa ett bättre arbetsklimat på företag och förebygga utbrändhet, delvis genom att lyfta vikten av sömn. På Time.com lyfter Huffington sina 10 bästa tips rekommendationer till ledare för att skapa ett bättre arbetsklimat och en bra företagskultur.

1. Få ett slut på utbrändhet

Att bli utbränd är inte de pris vi måste betala för framgång. Företagsledare måste förstå att det är lika viktigt att ta hand om sin personal som det är med EBITDA, kvartalsrapporter och bokslut. Se till att personalen lever ett hållbart liv. Det är det bästa sättet för att bibehålla företagets tillväxt.

2. Uppmuntra öppenhet

Ju mer transparent företagets kultur är desto mer sannolikt är det att oundvikliga problem kan identifieras och rättas till innan en kris inträffar. Varje gång ett misstag eller ett misslyckande kommer fram och företaget tar lärdom från vad som gick fel kommer det bygga en kultur som främjar tillväxt och inte bara underhåller verksamheten, skriver Arianna Huffington.

3. Undvik att tänka ”tillväxt framför allt”

Om idén om att tillväxt är det enda syftet med verksamheten kommer det att sprida sig som cancer i företaget. Alla delar av organisationen kommer smittas ”uppifrån” och den värdegrunden kommer att utgöra vem som befordras och vem som anställs. Om det fortlöper kommer det att i längden göra egenskaper som empati, samarbete och professionalism obetydliga.

4. Skapa en fungerande arbetsplats som även fungerar för kvinnor

Alltför många arbetsplatser drivs av en machokultur som i sin tur leds av ett ”tillväxt framför allt”-tankesätt, som på sätt och vis glorifierar utbrändhet. Vi pratar mycket om könsfördelningen och hur det borde finnas fler kvinnor på toppen av organisationer i alla branscher. Vi kommer dock aldrig dit om vi inte ändrar upplevelsen för kvinnor på företaget, på alla nivåer.
Huffington listar de tecken som visar att din arbetsplats inte fungerar för kvinnor:

  • Kvinnor måste pumpa bröstmjölk på toaletten eftersom du har skapat plats för ett pingisbord men inte ett privat hörn för nya mödrar.
  • Enda sättet för teambuilding på företaget är genom after-works och mängder med alkohol
  • Chefen berättar om företagets historia och motiverar personalen med metaforer från boken Krigskonsten

5. Gör dig av med duktiga idioter

Många företag tolererar att de bäst presterande medarbetarna beter sig på ett annars oacceptabelt sätt. Du ser inte skadorna det gör på företagskulturen direkt men över tid ger det fel signaler om vilket beteende som anses vara acceptabelt (åtminstone för de få utvalda). Enastående kortsiktiga prestationer väger inte upp den långsiktiga förlusten. Företaget måste se helheten och värdesätta empati och inkluderande.

6. Skapa team för att bygga stryka

Det är absolut nödvändigt i en tid där vi lever i en konstant förändring. Skapa en kultur som ser värdet av att arbeta i grupper. Detta gör att inte en person behöver bli ensam ansvarig över projekt som kommer upp och måste lösas omgående. Det bygger också styrka, empati och främjar kreativiteten hos medarbetarna.

7. Se företagskultur som ett immunförsvar

En hälsosam kultur värderar och hyllar allas insats, vilket direkt påverkar personalomsättningen och nyrekryteringar i organisationen. Utåt sätt kan en ohälsosam kultur snabbt leda till flera problem och kriser som kan skada företagets rykte. Särskilt i en tid av sociala medier. I en kultur som försämrats blir verksamheten mer mottaglig för ”virus”. När det finns en bra och frisk kultur kan kollektivet identifiera ”virus” och avvisa dem snabbt.

8. Tillgodose efterfrågan

Millennials, eller generationen Y, förväntar sig och kräver att varumärken står för principer bortom vinst. Tekniken har samtidigt gjort det omöjligt för företag att gömma sig bakom en blank annonskampanj, och ett halvhjärtat försök till att vara autentisk kommer skada ett varumärke. Autenticitet är trots allt grunden till att bygga förtroende hos konsumenterna och det kan lätt skadas. Det är mycket svårare att bygga förtroende om de anställda inte känner att de är en del av en tillitsfull och autentisk företagskultur.

9. Toppen föregår med gott exempel genom ett gott förändringsarbete

Endast ledare mogna nog, oavsett ålder, kan hitta ett lugn och stryka i mitten av varje utmaning och göra den förändring som krävs för att upprätthålla en bra kultur. När anställda kan se sina ledare föregå med gott exempel skapar det en positiv dominoeffekt hos hela arbetsstyrkan. Speciellt om ledarna också hyllar och synliggör medarbetare som aktivt arbetar med att förbättra företagskulturen.

10. Använd en kris som en möjlighet

En eventuell kris som uppstår till följd av förbisedda problem är också en möjlighet att ladda för kulturella förändringar som ibland är svåra att genomföra utan en katalysator. Ibland behövs det en gnista som får medarbetarna att tänka på något annat än deras dagliga verksamhet. Huffington skriver att hon tror på katharsis, eller en reningsprocess, för att underlätta förnyelsen av en dålig arbetskultur. Målet, när en kris inträffar, är att komma ut med en starkare företagskultur än någonsin tidigare.

Mest lästa just nu

Till toppen