Kontakta oss

SalesLounge

Så blir du en fantastisk mentor: 12 värdefulla tips

Bli en fantastisk mentor med dessa 12 värdefulla tips som ger dig insikt i hur du kan utveckla ditt mentorskap

Ledarskap

Så blir du en fantastisk mentor: 12 värdefulla tips

Har du haft en mentor någon gång? Har du rent ut sagt haft en fantastisk mentor? Vad skiljer en fantastisk mentor från de andra?

En mentor måste inte vara en chef eller kollega från arbetslivet. Mentorer kommer i många olika skepnader och kan lika gärna vara en vän, coach eller lärare. En mentor är helt enkelt en person som kan mycket inom ett visst område och är villig att hjälpa andra utan att förvänta sig någonting tillbaka.

Se tillbaka på ditt liv och tänk på den bästa mentorn du haft. Vad var det som gjorde den så speciell? Kände du dig förstådd, sedd och hörd? Gjorde du stora framsteg på kort tid? Fick du rätt resurser, kontakter, kunskaper och praktiska färdigheter för att nå dina mål? Var er relation någonting mer än bara ett mentorskap?

Sannolikheten är stor att du någon gång i livet kommer vara mentor åt någon. Vad innebär det att vara någons mentor och vad kan du göra för att bli en riktigt bra sådan?

Lindsay Kolowich, skribent på Hubspot.com, delar med sig av vad en mentor är, de tre huvudsakliga mentorstyperna och 12 värdefulla tips för dig som vill vara en fantastisk mentor.

Vad gör en mentor?

I grund och botten är en mentor en betrodd rådgivare åt en adept (lärling). De erbjuder stöd, råd och vägledning. Ett mentorskap kan sträcka sig över flera år eller en kopp kaffe. Under ett längre samarbete mellan mentor och adept utvecklas och stärks relationen. De förstår varandras personligheter, in- och utlärningsstil, behov och mål. Ett mentorskap kan även vara kortsiktigt om adepten endast behöver hjälp vid en specifik utmaning, exempelvis karriärbyte eller problem med en medarbetare eller chef.

Här nedan beskrivs de tre vanligaste sorternas mentorer inom yrkeslivet.

Karriärmentor

En karriärmentor jobbar ofta på samma företag som adepten men har jobbat där längre och klättrat högre på karriärstegen. Karriärmentorns syfte är att ge råd och hjälpa adepten koppla ihop sina arbetsprestationer med sina karriärsmål samt eventuellt även hjälpa adepten inta en roll som stämmer överens med företagets långsiktiga mål.

En kollega som mentor

En anställd som antingen är ny på en arbetsplats eller precis startat sin karriär kan ha nytta av att en kollega tar på sig rollen som mentor. Kollegan kan hjälpa den nyanställde komma in i företaget snabbare och komma i ordning i sin nya arbetsroll. En kollega som mentor kan antingen fokusera på att jobba mot specifika mål eller ge en grundläggande kännedom för hur organisationen fungerar.

Livsmentor

En livsmentor är ofta en person utanför adeptens arbetsplats. En livsmentor fungerar som ett objektivt bollplank för att ge råd och stöd vid arbetsrelaterade utmaningar. En livsmentor är inte ett utbyte mot en karriärmentor eller en kollega som mentor, utan en kompletterande utomstående rådgivare som hjälper att se saker ut ett större perspektiv.

12 sätt att bli en fantastisk mentor

Det finns en stor sannolikhet att du är mer än en typ mentor för olika personer och att du har flera adapter samtidigt. Vissa mentorskap är mer uttalade än andra. Oavsett vilken typ av mentor du identifierar dig som just nu eller strävar efter att bli finns det råd som kan hjälpa dig på vägen. Här kommer 12 tips för att bli en fantastisk mentor.

1. Se på varje mentorskap med unika ögon

Varje förhållande mellan en mentor och adept är unikt och går inte att definiera i förväg. När du påböjar ditt mentorskap är det viktigt att du tar en titt inåt. Vilken sorts mentor är du? Hur stort engagemang vill och kan du åtaga dig? Fundera på följande frågor:

  • Vilket ledarstil faller sig naturlig för dig?
  • Hur vilka förväntningar borde adepten ha för att bäst kunna jobba med dig?
  • På vilket sätt kan du kommunicera hur framgång ser ut?
  • Hur kommer du mäta dig adepts framgångar?
  • Vilken förhoppning har du på din adepts utveckling under tiden du är dess mentor?
  • Hur kommer du använda tiden under era fysiska möten?
  • Hur kommer du förklara dina förväntningar för era möten så ni förstår varandra?

2. Klargör era förväntningar redan från början

Sätt dig ned med din adept och gå igenom bådas förväntningar klart och tydligt. Detta gäller särskilt om ni inte känner varandra sedan tidigare.

3. Intresserad dig för din adept som person

Relationen mellan dig som mentor och din adept är väldigt personlig. Du kan ge tips och råd till någon utan egentligen känna den som person, men för att verkligen stå ut som en fantastisk mentor måste du lära känna din adept på ett personligt plan. Var noga med att skilja på personligt och privat.

Det är grundläggande att du har koll på din adepts arbetsstil, drömjobb och karriärsmål. Men har du även koll på hur den är som person? Genom att lära känna din adept på ett djupare plan stärks eran relation och du förstår dess styrkor och svagheter, vad den gillar och ogillar samt hur den samspelar med andra människor. Ett starkt tips till att stärka er relation är att vara en bra, uppmärksam och aktiv lyssnare.

4. Avvakta innan du ger råd

När du är mentor åt någon kan du känna en press av att ständigt ge dem råd. Men all feedback är inte alltid hjälpsam. Att ge oombedda och ohjälpsamma tips kan vara förödande för er relation. En fantastisk mentor kan avgöra om situationen kräver din feedback eller om den är överflödig. Kom ihåg att inte försöka tänka, lära och ta beslut åt din adept utan att din roll är att hjälpa den göra det självständigt.

Har din adept stött på en svår utmaning du inte har kapacitet att lösa just nu? Då gör du rätt i att pausa den konversationen och be om att få återkomma. Först när du hunnit samla mer information och pratat med dina resurser kan du ge ett tydligt och värdefullt svar.

5. Öka din emotionella intelligens

Att vara emotionellt intelligent utgör en stor del av att vara en bra mentor. När du är blir mentor för någon lär du känna dess unika personlighet, dess viljor och behov, hur dess erfarenheter format den och hur den hanterar olika situationer.

För att vara en fantastisk mentor är en hög emotionell intelligens en fördel. Den hjälper dig ställa rätt frågor, läsa av kroppsspråket och vara öppensinnad. Att vara emotionellt intelligent hjälper dig även vara medveten om och kontrollera dina egna känslor.

6. Anta ingenting om din adept – fråga alltid

Det är lätt att se saker ur sitt eget perspektiv och missa den andra personens perspektiv. Som en bra mentor är det ditt ansvar att se förbi dina förutfattade meningar och antaganden. Ställ många frågor och försök se saker ur deras ögon.

Har din adept ett problem som du kan relatera till? Börja inte berätta allt om dina egna erfarenheter. Använd istället dina insikter till att ställa bra, öppna och hjälpsamma frågor. Ge din adept möjligheten att själv reflektera över och lösa sina problem. Ge endast feedback om den är önskad, värdefull och nödvändig.

7. Var öppen med dina misstag

Att dela med dig av dina misslyckanden och misstag är något av det bästa du kan göra som mentor. Det är både en tillgång när det gäller att lösa problem och att skapa en trygg och tillåtande relation där det är okej att stå upp för sina misstag.

Reflektera över de problem och utmaningar du själv mötte när du var i samma position som din adept. Även om ni inte löser era problem på samma sätt är det värdefullt av dig att ge ytterligare perspektiv.

8. Fira deras framgångar

En av de största anledningarna till att personer söker en mentor är för att få hjälp vid tuffa situationer. Mentorskapet kretsar ofta kring de negativa samtalsämnena vilket kan påverka dina känslor negativt inför och efter era möten. Ta tid ibland att fokusera på det positiva. Vilka framsteg har din adept gjort? Vilka mål är nådda, problem lösta och hinder bestigna?

När du uppmärksammar de fina och positiva stunderna stärker du din adepts självförtroende, motivation och fokus. Att bekräfta dennes framgångar tillfredsställer det psykologiska behovet av erkännande.

9. Ge mer än vad som förväntas av dig

Vill du vara en riktigt bra mentor? Gör det lilla extra! Initiera ett spontant möte över en fika, ge mycket feedback, dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. En adept har sällan lika mycket att erbjuda dig som du har att erbjuda dem. Var generös med dina tips och råd. Visa att du är glad över att kunna hjälpa till även om du inte får lika mycket tillbaka.

10. Leta efter kurser eller projekt relaterat till din adepts utvecklingsmål

Leta efter situationer – eller skapa dem själv – som kan intresserad och utveckla din adept. Oavsett hur mycket eller lite erfarenheter du har inom dennes områden kan du försöka hitta resurser, kontakter och information som kan hjälpa den i sin utveckling.

Det kan vara allt från att presentera din adept för en person som jobbar inom drömyrket, till att tipsa om en konferens, kurs eller event. Jobbar du inom samma företag eller bransch kanske du känner några som precis startat ett projekt och behöver hjälp med research eller andra enklare uppgifter. Det är ett perfekt tillfälle för din adept att få praktiska färdigheter.

11. Tänk långsiktigt

Jobba med din adept som om du ska vara deras mentor för alltid. Med detta tankesätt är det enklare för dig att ge den långsiktig vägledning, vilket hjälper den ta framtida beslut som sträcker sig förbi er tid tillsammans. Detta är extra viktigt om ni jobbar på samma företag eftersom det hjälper din adept göra en större skillnad för ert företag.

12. Föregå med gott exempel

Sist men inte minst för att vara en fantastisk mentor: Var en positiv förebild. Din adept lär sig väldigt mycket bara genom att observera dina beteenden. Den lär och tar till sig av dina värderingar, attityder och metoder. Du leder vägen, inspirerar och motiverar. Därför är det viktigt att du är medveten om dina beteenden eftersom de smittar av sig på den som följer i dina fotspår.

För att bli en riktigt bra mentor krävs övning och tålamod. För varje dag du jobbar med en adept lär du känna den mer och mer. Samtidigt lär du känna dig själv. Hur bra är du egentligen på att förklara idéer så att andra förstår? Hur väl kan du kontrollera dina känslor och impulser? Hur bra är du på att inspirera och motivera andra? Vad kan du göra för att bli en bättre mentor?

Ju mer du lär känna dig själv, desto bättre blir du på att vägleda andra. Att vara en mentor är med andra ord troligtvis lika givande för dig som för din adept.

För mer inspiration, tips, råd och insikter lyssna på LoungePodden.

Mest lästa just nu

Till toppen