Kontakta oss

SalesLounge

Ett år på Drivhuset

Catharina Schröder VD på Drivhuset skriver om entreprenörskap, försäljning, ledarskap och ger dina bästa tips för att starta företag

Ledarskap

Ett år på Drivhuset

Entreprenörsstiftelsen Drivhuset har verkligen gett mig otroligt mycket nya kunskaper och erfarenheter, både genom nya ansvarsområden och i en för mig ny roll, men också utmaningar och förändringsarbete. 2017 var ett år som präglades av förändringar och därmed även möjligheter. Under det gångna året har vi hunnit med ett skifte av VD, flyttat till nya mer centrala lokaler för att komma närmare vår målgrupp startups, nyanställt, arrangerat och medverkat i över 140 event, och genom vår affärsutveckling assisterade vi till start av hela 101 nya företag. Samtidigt har vi lyckats hålla tempot uppe i rasande fart och därför slagit 2016 års resultat och 2017 års utsatta mål för antalet startade företag.  Även om organisationen under vissa delar av verksamhetsåret 2017 varit underbemannat och i snitt haft 2.7 heltidstjänster inklusive min egen så har vi överpresterat.

Att stanna upp

Det är sällan som jag hinner stanna upp och faktiskt fundera över alla beslut som tas varje dag. Mitt personliga löfte för 2018 är att vara mer närvarande i nuet, i stunder och i möten med andra människor. Oftast lever jag i framtiden. Med ett starkt fokus på nya mål glömmer jag att faktiskt njuta av dom som jag uppnått. Jag är, på gott och ont, alltid fokuserad på förbättring, utveckling och på framtiden.

Att arbeta med entreprenörerna på Drivhuset

I mitt arbete är jag privilegierad att få möta unga, drivna och inspirerande människor varje dag. Det är för dom som jag och mina kollegor går till jobbet varje dag. För att entreprenörerna ska få de allra bästa förutsättningarna för att lyckas med sina drömmar. Det finns något stort i att arbeta för ett större ändamål. Något som är djupt motiverande. Det är ett otroligt tacksamt arbete och jag slutar aldrig förvånas över alla idéer som dessa entreprenörer har.

Det finns så otroligt mycket jag lärt mig senaste året, och det är svårt att sätta ord på allt. Jag är ödmjuk och tacksam för att jag får vara en del av Drivhuset och det viktiga arbete som vi gör. Detta är några av mina key take-aways från första året som VD på Drivhuset:

• Teamet är allt

Det märks extra tydligt i en liten organisation, där varje persons prestation ger en stor effekt på resultatet. Vi kompletterar varandra, med olika erfarenheter, personligheter och kunskaper. Med en gemensam nämnare, vi är alla väldigt drivna och tillsammans vill vi nå nya mål, vi har ett starkt varför och en vision av att skapa något ännu bättre.

• Att leda millennials

Det är ett tema som jag märkt är återkommande hos olika ledare och chefer. Min personliga erfarenhet är att unga människor är helt underbara att jobba tillsammans med. Jag tror bara det kräver ett annorlunda ledarskap mot den tidigare generationen. Inget konstigt med det förutom att som ledare måste en vara beredd på att lära sig nytt och att justera sitt ledarskap beroende på person.

• 80% är good enough

Jag har lärt mig att om jag ska kunna hantera stressen och kunna prestera så måste jag lämna uppgifter vid 80%. Något jag kämpar med, då jag egentligen är perfektionist. Jag har insett att det jag gör till 80 % oftast uppfattas av andra som 100 %. Ska jag klara av att fortsätta jobba i ett högt tempo måste jag släppa min perfektionism både på arbetet och hemma. Tyvärr känner jag många andra kvinnor som också kämpar med detta. Kvinnor som hela tiden överpresterar, på sin egen bekostnad.

• Entreprenören bakom idén

Entreprenören tror vi på Drivhuset är viktigaste för att idén ska lyckas. Idéer finns det gott om. Men det är entreprenören och hens driv och hårda arbete bakom idén som är navet i ett lyckat entreprenörskap.

Till toppen