Kontakta oss

SalesLounge

Emotionell intelligens är mer komplext än du tror

vad är Emotionell intelligens och varför är EQ komplext?

Personlig Utveckling

Emotionell intelligens är mer komplext än du tror

Vad är emotionell intelligens? Definitionen på emotionell intelligens är, enligt Harvardprofessorn Howard Gardner, ett mått på din förmåga att förstå andra människor, vad som driver dem och hur du bäst kan samarbeta med dem.

De fem delarna i emotionell intelligens består av:

Idag är vår framgång som säljare och ledare beroende av vår förmåga att förstå andra och agera därefter. För många är EQ, eller emotionell intelligens, en viktigare egenskap än en persons IQ. Det gäller inte minst inom försäljning och ledarskap. Det är möjligt att utveckla sin emotionella intelligens men det är väldigt svårt att förstå en annan människa fullt ut.

Varför?

För att kunna utveckla ditt EQ behöver du först förstå varför det är så svårt att sätta sig in i någon annans situation. Enligt forskning beror det på det så kallade perspektivgapet, eller ”The Perspective Gap”, enligt Justin Bariso, skribent på INC.com.

Vad är perspektivgapet? 

Adam Grant skrev i sin bästsäljande bok ”Give and Take” om perspektivgapet som fenomen. Grant förklarar att när vi inte upplever ett psykiskt eller fysiskt påfrestande tillstånd underskattar vi dramatiskt hur mycket det påverkar oss. Exempelvis visar det sig att läkare konsekvent tror att deras patienter känner mindre smärta än vad de faktiskt gör. Det beror på att om inte läkaren själv är i patientens tillstånd omöjligt kan förstå vad patienten upplever.  

Tänk dig följande scenario;

Du stör dig på att din sambo har en ovana av att lämna sin smutsiga tallrik på bordet. Du får en känsla av panik och vill genast ta bort den. Vid ett flertal tillfällen har du bett hen att ta bort den för att du upplever detta obehag, men utan resultat. Du kan inte förstå att en sådan enkel sak som att ställa in tallriken i diskmaskinen uteblir, speciellt när du upprepade gånger påpekat det. 

Detta beror på att vi inte fullt ut kan förstå hur en annan känner sig. Du gör säkert själv saker som din sambo stör sig på och blir minst lika irriterad av. Men du glömmer bort dessa saker snabbt eftersom att du inte anser att det är lika viktigt som din sambo gör. 

Experimentet av emotionell intelligens

Ett experiment av universitetspsykologen Loran Nordgren, som Inc.com tagit del av, illustrerar hur förvånansvärt perspektivgapet är. Deltagarna i undersökningen fick instruktioner om att föreställa sig hur smärtsamt det skulle vara att sitta i ett frysrum i fem timmar. Bariso skriver att första gruppen gjorde sina förutsägelser medan de hade sin hand nedsänkt i en hink med varmt vatten. Den andra gruppen gjorde sin förutsägelse, medan de hade sin arm i en hink med isvatten. Det var inte oväntat att de som förväntade sig känna mest smärta i ett kallt rum, var gruppen som hade armarna i isvattenhinken. Det förvånansvärda i experimentet var där emot det som hände när en tredje grupp testades. 

Den tredje gruppen stoppade också sin arm i en hink med isvatten. Var och en tog sedan ut armen och väntade 10 minuter innan de svarade på hur smärtsamt de trodde det skulle vara att befinna sig i frysrummet. Resultatet var identiskt med dem i varmvattengruppen. Trots att de upplevt den iskalla smärtan bara tio minuter tidigare, kunde de inte komma ihåg smärtan på samma sätt. Detta förklarar varför det är så pass svårt att sätta oss in i våra kollegors situationer. Även om vi har ”varit där” tidigare, glömmer vi bort relativt snabbt. Det är mänskligt. 

Hur minskar vi ”gapet” och utvecklar vår emotionella intelligens?

När vi påvisar egenskaper som empati och medkänsla, innebär det inte att vi ser den andra personens situation genom våra egna ögon. Vi försöker istället att på bästa sätt se det genom dess egna perspektiv.   

Att visa sann empati innebär att utforska ”varför”. Varför är det så svårt för den här personen att ändra sitt sätt? Varför känner inte jag samma sak? Om du inte effektivt kan svara på dess frågor, bör du överväga att arbeta tillsammans med personen under en tid, för att förstå dess tankar och upplevelser. Detta gör att du inte ser det negativa som klagomål, utan ser personerna för vad de är- kämpande personer som behöver hjälp. Det är viktigt. På ett eller annat sätt befinner vi oss alla i vår egna kamp, avslutar Bariso.

Läs följande artikel om du vill veta hur du kan utveckla ditt EQ – eller emotionella intelligens.

Mest lästa just nu

Till toppen