Kontakta oss

SalesLounge

Att våga tala inför andra: En guide av den stammande retorikern

Att tala inför andra är läskigt för många. Den stammande retorikern Filip Reineby ger sina bästa tips på hur man pratar inför folk

Kommunikation

Att våga tala inför andra: En guide av den stammande retorikern

”Jag lider nämligen av ett talhandikapp, jag stammar.” Det blir helt tyst i aulan. De 300 elever jag talar inför ser chockat tillbaka på mig. Samma reaktion har jag fått när jag öppet berättat om mitt talhandikapp för chefer, studenter och arbetslösa.

Jag förstår dem. Det är väldigt ovanligt med en föreläsare som stammar och som dessutom är helt öppen med det. Efter mina föreläsningar kommer det nästan alltid fram åhörare. Frågan jag får är alltid densamma: ”jag stammar inte och ändå vågar jag inte tala inför andra, hur gör du?”.

I den här artikeln delar jag, sannolikt Sveriges enda stammande retoriker, med mig av konkreta råd och verktyg inom retorik och presentationsteknik. Men framförallt är mitt mål att ge dig motivationen att våga tala inför andra.

Innan vi går vidare så vill jag att vi är överens om följande:

Oavsett vem man är eller hur många föreläsningar man gjort, är det alltid, mer eller mindre, jobbigt att tala inför andra. Det är åtta av tio svenskars största rädsla. Tyvärr får vi inte alltid tycka att det är något svårt, jobbigt och till och med ångestfyllt. Det anses ibland som något självklart, något vi bör kunna göra utan vidare. Detta leder till att många människor, flera av de jag varje vecka coachar, utsätts för tal-situationer i jobbet som de inte (utan träning) klarar av.

En chef som jag coachade sa: ”jag har hållit över 100 presentationer och ändå mår jag dåligt flera dagar innan, för att inte tala om hur dåligt jag mår när jag väl står där framme och alla tittar på mig”. Känner du som läsare igen dig? Har du också känt den där klumpen i magen inför den kommande presentationen på jobbet? Klumpen som växer sig starkare och starkare för varje veckodag som tar dig närmare mötet du ska leda. Såklart du gjort, du är bara människa!

En extra utmaning

Jag delar med mig av min historia med ett talhandikapp eftersom min erfarenhet av att tala inför andra är lite annorlunda. Jag har stammat i hela mitt liv. Alla situationer de flesta tar för givet, vardagskonversationer, beställa pizza över telefon eller fråga personalen på ICA var kaffet finns, var länge stora utmaningar för mig när jag var yngre.

Att tala inför andra var länge en helt orimlig tanke. Men jag drömde om att stå på en scen och tala, att bli föreläsare. Uppförsbacken med stamningen gjorde att jag fick kämpa hårdare. Men jag upptäckte att till och med jag som stammar kan arbeta med något som åtta av tio svenskar inte vågar.

Genom denna artikel vill jag hjälpa dig. Du som har ont i magen och ångest inför ditt kommande tal eller presentation kan lita på att jag vet precis vad du går igenom. Jag har känt och känner självklart fortfarande den där klumpen i magen, men jag har lärt mig att hantera den.

Jag delar även med mig av min historia för att stamningen gett unik erfarenhet och unika kunskaper. Jag har till skillnad från andra som inte stammar tränat på konsten att tala inför andra i hela mitt liv. Mina råd och verktyg är baserade på livslång erfarenhet som kombinerats med utbildning och intresse inom retorik och kommunikation. Det är på många sätt en helt unik kombination av kunskaper. Min stamning är inte längre ett handikapp, utan något jag som talare vänt till min fördel

Mitt mål är att du inte bara ska våga tala inför andra  – utan även briljera som talare, därför kommer du i svaren nedan även finna retoriska råd och verktyg som kommer ge ditt tal den där wow-faktorn du önskar. Är du beredd? För nu kör vi!

I djupare samtal med åhörare får jag ofta följande frågor

”Hur får jag modet att våga gå upp på scenen?”

Här gäller det att utmana sig själv, slänga sig ut i situationen utan att tveka och få stöttning av din omgivning. Du kommer aldrig känna dig helt redo att gå upp på scenen eller hålla i presentationen, oavsett hur mycket du tränar. Vissa spenderar en livstid till att förbereda sig men utmanar sig aldrig. Enda sättet för dig att växa som talare, är att utsätta dig för situationer där du behöver tala inför andra. Du kommer tvivla på dig själv, du kommer få katastrof-tankar och du kommer få ångest. Det hör till och du kan aldrig komma ifrån det.

Se därför till att utmana din talrädsla genom att utsätta dig för situationer där det inte finns möjlighet att ångra sig. Som exempel bestämde jag mig för att boka föreläsningar utan att ha varken manus eller PowerPoint färdigt. Jag visste att det skulle förstöra mitt anseende om jag backade ur i sista stund så det var inget alternativ. När datumet närmade sig och ångesten kom krypande vände jag mig till familj, sambo och vänner och bad om stöttning.

Med deras hjälp och genom att träna på de saker du snart kommer läsa om så fann jag mig plötsligt stå på en scen inför 300 elever. Kom ihåg, enda sättet att bli en bättre talare och våga gå upp på scenen är att utmana sig själv, ta hjälp av andra och se till att vandra från åskådarplatsen upp på scenen.

”När jag ska tala inför andra får jag blackouts, svårt att andas, kommer av mig och skakar. Hur hanterar jag det?”

Det finns flera olika sätt att hantera samtliga av dessa besvär på. Följande tre tips och verktyg är konkreta lösningar, men endast du, genom träning, kommer veta vilka som fungerar för just dig.

1. Träna in de fem första minuterna tills du kan det flytande 

Under de första fem minuterna av din presentation eller ditt tal så får du ett kraftigt adrenalinpåslag, du blir nervös. För att hantera detta behöver du känna dig riktigt trygg med inledningen av ditt manus och du bör därför kunna de första minuterna av ditt tal helt flytande.

Efter inledningen (efter de fem första minuterna) blir det dock varken intressant eller levande att läsa efter sitt manus helt innantill. Stolpa istället upp resten av ditt manus genom att ha rubriker som du kopplar till ett stycke eller en mening du minns. På så sätt upplevs ditt tal levande och du minns även vad du ska säga tack vare varje stolpe/rubrik.

För extra trygghetskänsla, ha hela ditt manus med dig, men med de tydliga rubrikerna/stolparna ovanför varje stycke. Genom att träna så du kan inledningen helt utantill och träna på de stolpar du använder så lär du dig också var du oftast kommer av dig. Lägg extra mycket tid på att träna in de delar som är svårast att minnas.

2. Ha minst en reservplan

Om du, trots all träning, ändå kommer av dig så ska du ha några reservplaner. Här är några förslag på hur du gör om du kommer av dig och inte hittar tillbaka i manus direkt.

  • Säg som det är! ”Ursäkta, men nu kom jag helt av mig, tur att man har en fusklapp”. Le samtidigt som du säger det, då neutraliserar du situationen både för dig själv men även för dina åhörare. Andas, ta det lugnt och stressa inte. När du hittat tillbaka i manus så kan du säga olika variationer av ”juste”, ”så var det ja” eller ”jamen precis” och sedan bara fortsätter du som att inget har hänt. Publiken kommer ha glömt att du kom av dig eftersom du var så cool.
  • Gör en övning! Be publiken att gå ihop två och två och diskutera något som du redan talat om. Under tiden hittar du i lugn och ro tillbaka i ditt manus.
  • Improvisera! Detta är för dig som är lite varm i kläderna. Har du ett äss i rockärmen så är det dags att använda det nu. Spinn vidare på det du nyss talade om eller ställ en öppen fråga till publiken. Använd max några få minuter få till att använda din fantasi medan du sneglar på ditt manus.

3. Andas ”rätt” och kontrollera kroppens mekanik

Väl ”in action” så kommer allt kroppen annars gör automatiskt såsom andning, kroppsrörelser och tal ”glömmas” bort pga nervositet. Detta är bland annat det som leder till blackouts. Du förhindrar blackouts och tar kontroll över din kropps mekaniska delar genom att:

Sträck på dig och djupandas med magen!

Att andas på rätt sätt är A och O. Nervositeten kommer att få dig att andas med bröstkorgen vilket gör att du endast fyller lungorna till en 1/3. Resultatet? Du får knappt någon luft och börjar hyperventilera. Genom att sträcka på dig inger du förtroende och pondus samtidigt som du kan djupandas med magen. Fyller du kroppen maximalt med syre, genom att andas med magen, så sänks ditt adrenalinpåslag och du slappnar av. Ju lugnare du är desto mer undviker du att få en ”blackout” och reducerar skakningar i kroppen.

För att få in djupandning som en vana när du ska tala inför andra behöver du träna på detta i samband med inlärning av ditt manus. Att djupandas med magen är inget vi gör per automatik, därför behöver du aktivt tänka på hur du andas när du talar. Om det känns ovant att andas så aktivt med magen i början så tipsar jag dig att hitta de ställen i ditt manus där det passar bra med en konstpaus. Använd konstpaus-tillfället till att ta ett djupt andetag med magen.

Sänk hakan, artikulera och tala långsamt!

När vi är nervösa så spänner vi vår kropp. Vissa håller så hårt i talarkorten att deras knogar vitnar. Att andas rätt gör att vi slappnar av, men ytterligare tre moment är viktiga att aktivt tänka på.

Att sänka hakan är väldigt viktigt av två anledningar. Vissa tenderar att höja hakan när de blir nervösa, pga att kroppen och strupen spänner sig. Sänker vi hakan blir det svårare att fortsätta vara spänd i strupen och som följd slappnar vi av lättare. Vi får även ett mjukare och mindre ansträngt tal. När vi höjer hakan uppfattas vi även som arroganta och översittare, vilket går emot talekonsten kanske viktigaste regel ”visa välvilja” gentemot din publik.

I vanliga samtal artikulerar vi sällan. Men när vi talar inför andra måste vi artikulera för att publiken ska uppfatta vad vi säger. Hur många börjar inte sluddra lite när de talar inför grupp? För att motverka detta behöver vi ta kontroll över munnens mekanik. Överdriv munrörelser och betona ord. Det kommer kännas fånigt innan du vänjer dig, men dina åhörare kommer imponeras och tänka ”vad tydligt hen talar”.

Många tenderar att tala för snabbt på grund av sin nervositet. Återigen, överdriv. Träna hemma på att sänka ditt normala samtalstempo till ungefär hälften av din vanliga hastighet. Det kommer kännas som att du talar väldigt långsamt men publiken kommer uppfatta dig som lugn, självsäker och tydlig.

Till dig som fortfarande tvivlar och som tänker ”det där funkar inte för mig”. Dessa verktyg och råd har fått mig att göra en resa som jag för flera år sedan inte trodde var möjlig. Så kom ihåg, om jag som stammar vågar tala inför 300 personer och få stående ovationer, så vågar vem som helst.

Lycka till!

Filip Reineby
Gästskribent

Filip Reineby är utbildad retorikkonsult och arbetar som föreläsare, coach och moderator. Filips unika drag är att han sannolikt är den enda utbildade retorikkonsulten i Sverige med ett talhandikapp. Efter sin tre-åriga utbildning inom retorik och kommunikativt ledarskap har Filip de senaste året gjort sig känd som ”den stammande retorikern” och är en aktiv medlem i det svenska stamningsförbundet. Filip står även bakom citatet ”snälla människor kan förbättra världen över en natt” vilket bottnar i ledordet ”välvilja” som genomsyrar allt Filip föreläser, skriver och talar om. Med utgångspunkt i välvilja motiverar och inspirerar Filip i sitt arbete som coach och föreläsare både individer som hela företag och skolor att förbättra sin kommunikation, briljera som talare, utvecklas som ledare och växa som människor.

http://www.filipreineby.se

Mest lästa just nu

Till toppen