Kontakta oss

SalesLounge

6 saker som bra ledare alltid gör

steve jobs är en ledare

Ledarskap

6 saker som bra ledare alltid gör

Har du de egenskaper som krävs för att vara en framgångsrik ledare?

Ibland är det svårt att sätta fingret på vad det är ledare som lyckas gör. Ofta är det svårt att lära ut egenskaper som de bästa besitter. Därför är det viktigt att förstå vad de faktiskt gör. Glenn Llopis, gästskribent på Entrepreur, listade sex egenskaper ledarna som tar bra beslut gör konstant.

Förstår att erfarenhet inte är allt

Det enda som är säkert inom affärsvärlden idag är osäkerhet. Marknaden förändras och konkurrenterna uppstår på mycket kortare tid än någonsin. Det har lett till att det som fungerade för 25 år sedan, eller till och med bara för fem år sedan, kanske inte fungerar idag. Det som betyder mest är ens attityd. Chefer som är bra på att vara inkluderande i sitt ledarskap på arbetsplatsen tar bra beslut genom att ständigt se och nyttja nya möjligheter.

Framgångsrika ledare vägrar att ta del av det politiska spelet

Ledare som tar del av det politiska spelet förlorar sina ledarskapsidentiteter. Eftersom de alltid försöker tjäna andras agenda och motiv som kanske inte stämmer överens med deras egna idéer och uppfattningar. Det leder till dåligt och halvhjärtat beslutsfattande. Det är möjligt att tjäna företagets och din chefs mål utan att vara beroende av företagspolitiken. Inte alltid, men ledare som är öppna med att de utnyttjar det politiska spelet när det behövs behåller förtroende från sina anställda, skriver Lloopis.

De kommunicerar ett tydligt syfte

Vad har du för syfte med det du gör? Delar du syfte med ditt företag? Hur kan du veta att du tar rätt beslut? För att vara en tydlig och konsekvent ledare behöver du veta varför du tar de beslut som du tar.

Bra ledare vet hur man hanterar resurser

Ett vanligt misstag av chefer är att missa vilka resurser de har till sitt förfogande, både mänskliga och intellektuella. Lloopis menar att det är få ledare som faktiskt förstår hur stor talang deras anställda besitter och vad det är de behöver för att kunna prestera på bästa sätt. Därmed tas dåliga beslut som leder till slöseri på dessa kompetenser. Dina anställda är nyckeln till framgång.

De nyttjar alla möjligheter och förebygger kriser

Skickliga ledare tar tillvara på alla möjligheter som uppstår för att skapa tillväxt, och förutse samt förebygga kriser innan situationen tvingar dem till det. Deras egenskaper att kunna se ”hela bilden” och fatta beslut baserat på helheten gör att de sticker ut från mängden.

De litar på sig själva

Tror du tillräckligt på dig själv som en ledare för att anpassa dig till den kulturella förändringen som sker på arbetsplatser och på arbetsmarknaden? Har du mod och visdom nog för att omfamna åsikternas, idéernas och tankarnas mångfald? I svåra situationer har de bästa ledarna inte bara förtroende för sina anställda, utan även sig själva. Många chefer tappar både självförtroende och sitt ansikte vid misslyckanden. Det leder till att de även slutar göra de fem ovannämnda saker som gör de till framgångsrika ledare, skriver Lloopis.

Mest lästa just nu

Till toppen