Kontakta oss

SalesLounge

5 ovanliga kännetecken på att du har ledarpotential

Ledarpotential illustreras genom en high five mellan säljare och entreprenörer

Ledarskap

5 ovanliga kännetecken på att du har ledarpotential

Vad kännetecknar någon med ledarpotential? Hur motiverar du dina anställda? Den viktigaste ingrediensen för ett enastående ledarskap är viljan att tjäna sina anställda, ge dem egenmakt och stötta dem i deras framgång. Det handlar alltså om ledarskap i den mest motsägelsefulla av former – betjänande ledarskap.

Inom alla former av ledarskap behöver du besitta egenskaper som att vara orädd, beslutsam och tydlig. Men vilka ovanliga kännetecken finns det som behövs för att lyckas bli en framgångsrik ledare? Marcel Schwantes, expert på ledarskap, delade med sig av fem ovanliga karaktärsdrag som kännetecknar en skicklig ledare på INC.com. Om du någonsin fått höra att du har ledarpotential besitter du kanske någon av dessa.

1. Du skapar starka band med andra

Du döljer inte dina tillkortakommanden för andra vilket gör att de kan relatera till dig. Du accepterar insikten av att inte vara perfekt och att även du gör fel. Personer med ledarpotential skapar med enkelhet ett öppet och förlåtande arbetsklimat i vilket dina medarbetare känner sig trygga med att erkänna sina misstag.

2. Du inkluderar alla sorters människor och får dem att känna sig trygga

Om du har ledarpotential förstår du att en ledare inte överlever ensam i en högpresterande företagskultur. Istället skapar du varierande miljöer med många olika sorts människor. Det är när personer med olika synsätt möts och kompletterar varandra som framgång föds.

Du uppmuntrar dina anställda till att utöva sin kreativitet, kommunicera sina idéer, bidra med synpunkter och våga ta risker. Dina anställda känner tillit vilket eliminerar rädslan för misstag, främjar gemenskapen och kommunicerar en känsla av att ni sitter i samma båt.

3. Du visar medlidande

Du har en naturlig tendens att vilja hjälpa andra och lindra deras lidande. Empatiska människor kan sätta sig in i hur andra känner sig. Medlidandet tar empatin till nya höjder. Förutom att känna empati med andras känslor, gör du dessutom allt som står i din makt för att eliminera hindren i deras väg.

Schwantes hänvisar till boken The Oxford Handbook of Compassion Science som verifierar att “medlidsamt ledarskap” leder till högre prestation, innovation, kundlojalitet, lönsamhet och mindre personalomsättning.

4. Du är öppen med vad som händer

Du ger en ständig inblick i verksamheten och låter dina anställda ta del av viktig information som rör företaget. Studier visar att när organisationer går emot normen och faktiskt delar med sig av privilegierad information till sina anställda så minskar stressen förknippad med ovisshet.

Sociala medier-byrån Buffer har tagit öppenheten till en helt ny nivå. De har offentliggjort formeln som de anställdas löner baseras på – inklusive hur mycket VD:n Joel Gascoigne tjänar!

5. Du kan motivera andra och trycka på rätt knappar, om du har ledarpotential

Har någon någonsin sagt till dig att du är bra på att få människor att pusha sina gränser och nå längre? Har du funderat på var den förmågan kommer ifrån? Schwantes gissar att du värdesätter positiv psykologi och förstår vad som försiggår i folks huvuden.

Du vet vad som inspirerar människor att prestera på höga nivåer. Du ser och värdesätter dina anställdas styrkor, begåvningar och talanger. Dessa tar du i beaktning när du tilldelar arbetsuppgifter för att locka fram den anställdes passion och kreativitet.

Positiva känslor ligger vid grunden av mänsklig motivation. Det är därför inget konstigt att många av de bästa ledarna har stor förståelse för mänskliga beteenden. Paradoxen betjänande ledarskap kanske inte är så motsägelsefull trots allt.

Mest lästa just nu

Till toppen