Kontakta oss

SalesLounge

10 egenskaper hos en dålig chef som gör att medarbetare slutar

10 egenskaper hos en dålig chef som gör att du säger upp dig

Ledarskap

10 egenskaper hos en dålig chef som gör att medarbetare slutar

Vad gör en dålig chef som gör att de bästa medarbetarna slutar?

Månadsmötet startar. Din chef förbereder en resultatrapport som ska pågå i två timmar. Chefen ska berätta om hur bra bolaget har gått det senaste året. Samtidigt undrar du varför du inte fick löneökningen du frågade om förra veckan? Du överpresterade och arbetade mer än chefen. Men du fick ändå ett nej. Istället fick du ett nytt projekt i knäet som ska vara färdigt innan helgen. Kanske är det bättre att säga upp sig och leta efter en ny utmaning? 

En dålig chef har många tyvärr erfarit. Har du sagt upp dig från ett jobb som du egentligen uppskattade på grund av en dålig chef? Om svaret på den frågan är ”Ja” är du inte ensam. Det är tyvärr alltför vanligt. En undersökning av BambooHR.com, gjordes på över 1000 anställda för att besvara frågan om vad deras skäl till uppsägning, och i slutändan ett byte av jobb, var. Det visade sig att 44 procent av de tillfrågade slutade på grund av en dålig chef. Men vad är de främsta egenskaperna hos en dålig chef som gör att anställda slutar? John Brandon, skribent på Inc.com, sammanfattade och rangordnade vilka egenskaper hos chefer som gör att anställda säger upp sig. 

 Här är de 10 vanligaste anledningarna

1. En dålig chef tar åt sig äran för ditt arbete 

Anställda avskyr när chefen tar åt sig äran för deras arbete. Äldre anställda blir ännu mer frustrerade. Medarbetare vill få erkännande och sedan bli utmanade till att klara av höga mål. När de inser att de inte kommer att få något erkännande eller att någon annan tar åt sig äran tappar de all motivation. 

2. Din chef litar inte på dig 

Tillit kan förändra en anställds uppfattning av en arbetsplats. När en ledare visar förtroende till sina anställda ger hon dem möjligheten att lyckas. Dåliga chefer förstår inte det. De är kontrollerande och förutsätter att en anställd kommer att misslyckas eller skapa konflikter. Chefer behöver visa tillit för sina anställda för att lyckas. 

3. Din chef verkar inte bry sig om du är överbelastad 

Ett allt vanligare problem och ett väldig allvarligt sådant. En bra chef behöver vara medveten om situationen de anställda befinner sig i, visa förståelse, och göra vad den kan för att lösa problemet.  

4. Din chef kämpar inte för att höja din lön 

Precis som det första skälet känner inte den anställda att den får erkännande för sitt arbete, men i det här fallet ekonomiskt. Din chef står inte på din sida när det kommer till lönen, bonusen eller provisionen. 

5. Din chef anställer och befordrar fel personer 

Favorisering är en annan avgörande faktor. En dålig chef väljer de personer hon gillar, oavsett kompetensnivå. Det kan bero på att den personen också kör en Audi eller håller på samma fotbollslag. Dåliga ledare kritiserar inte alla anställda rättvist och förstår inte heller vad som krävs för att klara av en viss arbetsroll, skriver Brandon. 

6. Din chef stöttar inte dig i en tvist 

Vi vill alla ha en chef som står upp för oss. Vi vill också ha ärlighet på arbetsplatsen. En förståelse för att det var vår skicklighet eller attityd som landade den stora kunden eller drev ett projekt framåt. Dåliga chefer är småsinta individer. De stöttar inte den anställde, eftersom det innebär konflikthantering, tid och ansträngning.

7. Din chef ger inte tydliga riktlinjer och en tydlig ansvarsfördelning 

När en anställd inte vet vad den ska göra skapar det genast ett problem. Vi vill alla känna oss behövda och visa upp våra fantastiska förmågor. Bra chefer vet hur de ska få fram kunskaper och kreativitet från sina anställda. Dåliga chefer tar död på denna kreativitet och energi.

8. Din chef detaljstyr dig och låter dig inte arbeta självständigt

En annan stor motivationsdödare på jobbet. Det avslöjar också en brist på empati. Det är faktiskt en person som gör jobbet. Dåliga chefer ser sina anställda som en siffra i ett Excel-dokument. En bra ledare förstår att varje anställd har individuella behov och vill få utlopp för sin kreativitet. 

9. Din chef fokuserar mer på dina svagheter än dina styrkor

En dålig chef är en sådan som slår dig på handlederna. Den gillar att påpeka allt som är fel. Mestadels för att de själva ska se bra ut. När den ständigt pekar på problem beror det på att de högre upp i företaget inte ska se bristerna i chefens organisation. Bra ledare förbiser mindre problem och fokuserar på resultatet.

10. Din chef har otydliga förväntningar

En dålig chef är en svag kommunikatör och vilseleder sina anställda. Vad är min roll här? Vad innebär framgång? Vilka är stegen för att slutföra min uppgift? När en anställd inte förstår målet och vilket resultat som förväntas kommer den att hamna i en tillvaro av låg produktivitet och apati, avslutar Brandon. 

Det ligger naturligtvis även ett ansvar hos dig som medarbetare. Se till att prata med din chef om någon av dessa punkter stämmer in på denne. Det kan mycket väl vara så att din chef inte är medveten om sina destruktiva egenskaper. 

Mest lästa just nu

Till toppen